Smukt ser der ud i moseområdet Sækken i Ryet Skov, når frosten sidder overalt. Nu skal rørskoven plejes, oplyser Naturstyrelsen

Smukt ser der ud i moseområdet Sækken i Ryet Skov, når frosten sidder overalt. Nu skal rørskoven plejes, oplyser Naturstyrelsen

Frosten giver særlig mulighed:

Moseområde i Ryet Skov skal ryddes for træer

Det er den hårde frost uden sne, der nu giver mulighed for at give det sumpede område Sækken i Ryet Skov en kærlig omgang naturpleje

Af
Helene Stolle

Lige nu er det blevet vinter med kulde og frost uden sne, og hos Naturstyrelsen er man faktisk godt tilfreds med det, for det giver mulighed for en særlig slags naturpleje.

”Vi kalder det barfrost, når det som nu er isnende koldt, og der ikke er nogen sne til at holde jordbunden frostfri. Barfrost er efterhånden et sjældent fænomen i Danmark, og vi har savnet det lidt, da det giver nogle helt specielle muligheder for at udføre plejetiltag på nogle af vores mere følsomme arealer”, fortæller skovfoged Jens Juelstorp fra Naturstyrelsen.

Fik du læst: Her er Hareskovs nye børnehuse: 'Huset mellem træerne"

Han forklarer, at med barfrost får Naturstyrelsens folk mulighed for at komme ud på arealer, de normalt ikke kan - i Furesø gælder det blandt andet det særlige moseområde Sækken i Ryet Skov. 

“Den hårde frost uden en beskyttende dyne af sne fryser jordbunden hård som et betongulv, så den er sikker at færdes på. Det giver os mulighed for at få et overblik over, hvor der bør sættes ind med pleje, og hvis frosten holder ved, kan man endda udføre arbejdet nemt og skånsomt”, forklarer han.

Ifølge Jens Juelstorp er Sækken i Ryet Skov en slags fjordarm, der stikker ind fra Farum Sø.

Læs også: Se de unikke billeder: Havørne ved Søndersø

“Sækken er et helt unikt naturområde, hvor levende og døde træer og buske står mellem hinanden inde i en nærmest ufremkommelig sump og mose. Der er et hav af dyr og planter, som er helt unikke for netop den naturtype, og der er selvfølgelig fred og ro. Den inderste del af Sækken har dog været holdt fri for træer og buske, så der her er en mægtig rørskov, og det er netop denne rørskov, som nu skal plejes, så den bliver ved med at være en tæt rørskov”, fortæller Jens Juelstorp og fortsætter:

“Med tiden vil forskellige buske og småtræer skyde frem, og hvis vi ikke fælder dem, vil de til sidst overtage arealet fuldstændigt, og det synes vi er en skam, da der netop i sådan en rørskov er tilknyttet en hel masse arter, som nærmest kun findes her. Tænk bare på alle de fuglearter, som netop hedder noget med rør - rørdrum, rørsanger, rørhøg, rørhøne og rørspurv. Når vi fælder de små træer og buske, giver vi samtidig ynglefuglene rigtig fine muligheder for at få succes med deres bestræbelser. De små buske er nemlig gode observationsposter for krager og skader, så de nemt kan finde ynglefuglenes reder, og det betyder, at det nu er på høje tid, at vi får gjort noget. Ynglefuglene forsvinder nemlig fra sådan et område, hvor de ikke kan have deres reder i fred, og det er lige præcis det, vi gerne vil undgå”, siger han. 

Naturpleje i moseområdet Sækken

Sækken er et moseområde i Ryet Skov - en slags fjordarm fra Farum Sø.

På grund af den hårde frost uden sne kan Naturstyrelsen nu komme ind i området, der ellers er svært fremkommeligt.

Sækken består af rørskov, og det skal sikres at forblive en rørskøv. Derfor skal andre træer og buske fældes.

Alt det fældede træ bliver klippet i småbidder og efterladt til naturlig nedbrydning, som ikke tager lang tid i det fugtige miljø. Arealet der skal plejes udgør ca. 5 ha, hvilket svarer til 10 fodboldbaner.

Kilde: Naturstyrelsen

Publiceret 24 February 2018 06:15