"Det er usagligt og uhørt at gennemføre så massiv en omfordeling på så vilkårligt et grundlag. Derfor: Udskyd udligningsreformen til grundlaget er i orden", skriver Ole Bondo Christensen i dette debatindlæg. Arkivfoto

DEBAT:

"Udskyd udligningsreformen til grundlaget er i orden"

Af
Ole Bondo Christensen

borgmester Furesø Kommune

Først kom Finansieringsudvalget med forslag til en ny udligningsreform, hvor det politiske bestillingsarbejde er at omfordele endnu flere penge fra kommuner i hovedstadsregionen. Forslag der i vid udstrækning er baseret på en vurdering af udlændinges uddannelsesniveau, hvor opgørelsesmetoden og beregningerne er mørkelagt – på trods af gentagne henvendelser til Økonomi- og Indenrigsministeren med anmodning om at se datagrundlaget for opgørelsen. Furesø Kommune står til at tabe mellem 25-35 mio.kr. årligt som følge af en opgørelsesmetode, som vi ikke kan få lov til at se beregningerne for! Vi har derfor gentagne gange anmodet Økonomi- og Indenrigsministeren og Folketingets partier om at udskyde revisionen af uddannelsesstatistikken, til der foreligger et mere oplyst grundlag herfor.

Læs også: Bondo om udligningsreform: Helt forrykt - det kan få fatale konsekvenser for Furesø 

Og nu tyder et lækket regeringsudspil på, at regeringen vil afbøde konsekvenserne af den kritisable opgørelsesmetode og tilgodese en række hovedstadskommuner, så de rammes mærkbart mindre, end der var lagt op til i Finansieringsudvalgets modeller. Men efter sigende, vil regeringens udspil åbenbart primært gavne kommuner med borgmestre fra regeringspartierne.

Hvis rygterne taler sandt, så får Kurt Houlberg, professor i kommunaløkonomi ved VIVE, desværre ret i , at det umiddelbart ser ud til, at der har været en større lydhørhed over for argumenterne fra de kommuner, hvis borgmestre har samme partifarve som regeringspartierne, som han har udtalt til Jyllands Posten.

Fik du læst: Lokalt varehuse ude med nyt initiativ: Laver Irma-shop

Udligningen har til formål at udligne forskelle i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag mellem kommunerne, men skal ikke være en tendentiøs omfordeling baseret på partifarver. I Furesø kommune vil en realisering af forslagene til en ny udligning betyde en reduktion i serviceniveauet svarende til ca. 100 hjemmehjælpere eller lukning af en af Furesøs 7 folkeskoler, mens andre kommuner står til store gevinster.

Det er usagligt og uhørt at gennemføre så massiv en omfordeling på så vilkårligt et grundlag. Derfor: Udskyd udligningsreformen til grundlaget er i orden!

Publiceret 23 March 2018 06:00

SENESTE TV