De fire længer blev renset for alle skadelige materialer, hvorefter det tunge nedrivningsgrej blev sat ind. Foto: Rasmus Rasmussen/J. Jensen A/S

De fire længer blev renset for alle skadelige materialer, hvorefter det tunge nedrivningsgrej blev sat ind. Foto: Rasmus Rasmussen/J. Jensen A/S

Mindet bevares i ny bog:

Historisk gård er jævnet med jorden

Fuglebækgaard på den gamle flyvestation er blevet revet ned over vinteren - men kulturmindet kan dog opleves i en ny lokalhistorisk beretning

Få ejendomme, om nogen, har været vidne til så stor en del af de sidste 300 års furesøhistorie som Fuglebækgaard. Den firlængede udflyttergård med rødder tilbage til landsbyfællesskabet i Kirke Værløse er nu historie.

I løbet af vinteren er den revet ned som led i Naturstyrelsens plan for at fjerne alle ikke brugbare bygninger på Flyvestation Værløse.

Men minderne om Fuglebæk består, for Ole B. Kristensen fra Værløseegnens Historiske Forening har skrevet en lille bog om gårdens og egnens spændende historie.

Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen fortæller i en pressemeddelelse, at der har været interesse for at bevare Fuglebækgaard, men at det ikke har været muligt for nogen foreninger at skaffe det fornødne økonomiske grundlag til istandsættelse og drift af gården. I stedet er der planer om at etablere en lejrplads med sheltere, der kommer til at ligge i ly bag bevoksningen, som omkransede gården.

Fotografen Mogens Elgaard, der tidligere har udstillet i Farum Kulturhus, understøtter Ole B. Kristensens tekst med billeder af gårdens forfald. Bogen ”FORLADT af konge, bonde og soldat” sættes nu til salg hos Bog og Idé i både Farum og Værløse.logy

Egnshistorien kan nu købes i den lokale boghandel. Foto: Mogens Elgaard

Egnshistorien kan nu købes i den lokale boghandel. Foto: Mogens Elgaard

Publiceret 04 April 2018 10:10

SENESTE TV