Stærke fællesskaber er et centralt punkt i Furesø Kommunes arbejdsprogram, og det går igen i den nye værdighedspolitik. Foto: Jens Berg Thomsen

Stærke fællesskaber er et centralt punkt i Furesø Kommunes arbejdsprogram, og det går igen i den nye værdighedspolitik. Foto: Jens Berg Thomsen

Seniorliv skal bygge på stærke fællesskaber

Byrådet i Furesø har før jul vedtaget ny værdighedspolitik

sundhed Et enigt byråd i Furesø Kommune har nu vedtaget den nye værdighedspolitik.

Byrådets arbejdsprogram fremhæver Furesøs stærke fællesskaber som afgørende for kommunens udvikling. Det gælder også på ældreområdet, hvor fællesskab, livsglæde og sundhed skal gå hånd i hånd. Og hvor ensomhed blandt ældre skal forebygges i et tæt samarbejde med de mange frivillige.

Arbejdet med værdighedspolitikken har været undervejs siden i sommer for at give tid og mulighed for at samarbejde med borgere og vigtige interessenter om politikkens fokusområder: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed, sammenhæng i plejen, mad, ernæring og støtte til pårørende.

Hjulpet af spørgeskemaer

Ældresagen, Seniorrådet og Handicaprådet har været meget aktive i processen og blandt andet været med til at uddele og indsamle input via spørgeskemaer udfyldt af kommunens ældre borgere.

To områder har særligt været i fokus - 'En værdig død' og 'Støtte til pårørende', hvor blandt andet en præst, vågekoner og pårørende har deltaget i fokusgruppeinterviews. Ligeledes har Furesø Kommune haft opmærksomhed på, hvordan frivillige og kommunens mange stærke fællesskaber kan understøtte og bidrage til et kvalitetsrigt seniorliv.

Det politiske udvalg har deltaget i aktiviteterne og fået indsigt i, hvad der kan være svært i livet, når man bliver ældre.

"Jeg føler mig privilegeret over at have deltaget i fokusgruppeinterviews, der berører svære og tunge emner som en værdig død og støtte til pårørende. Deltagerne har simpelthen haft så meget at bidrage med, og vi har haft nogle både dybe og berigende samtaler, som har givet stof til eftertanke," siger udvalgsformand Matilde Powers (S) i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Vil bekæmpe ensomhed

Værdighedspolitikken gælder for 2018-2021.

I 2019 vil der blive tilføjet et punkt, der handler om at bekæmpe ensomhed blandt ældre borgere.

jesl

Publiceret 31 December 2018 01:15