Malene Graff afløser Mette Lunhart, der er gået på pension.

Malene Graff afløser Mette Lunhart, der er gået på pension.

Ny leder i Fontænehuset

Malene Graff har tiltrådt stillingen som daglig lederaf Fontænehuset Furesø

Den nye leder Malene Graff tiltrådte stillingen, da Mette Lunhart har valgt at gå på pension efter mere end 30 års virke efter Fontænehus-modellen, heraf de sidste 3 år som leder af Fontænehuset Furesø.

Malene Graff er ikke et nyt ansigt i Fontænehuset, da hun siden 2018 har været ansat som mentor i huset. Malene blev af et enigt ansættelsesudvalg valgt blandt 15 ansøgere til at overtage lederfunktionen.

”Det er spændende med nye kvalifikationer i husets ledelse,” udtaler bestyrelsesformand i Fontænehuset Furesø, Tine Cranil, og fortsætter:

”Fontænehuset står over for nye opgaver og projekter, bl.a. det særlige tilbud til unge med psykiske vanskeligheder. Derudover er vi ved at styrke husets socialøkonomiske aktiviteter og har i 2017 opkøbt Trykkeriet, hvor flere af vores medlemmer kan få en hverdag i en virksomhed. Malene byder på mange spændende kompetencer, som kan løfte huset i en ny retning."

Malene Graff er 40 år og uddannet cand.ling.merc. i kommunikation og formidling fra CBS, og hun har en solid erfaring med socialøkonomi, projektledelse og kommunikation.

Fontænehuset Furesø er en selvejende institution med et socialt, kulturelt og arbejdsmæssigt fællesskab, der giver borgere med psykiske vanskeligheder mulighed for at bruge deres potentiale. Huset driver socialøkonomisk virksomhed og ejer Trykkeriet, der leverer tryksager til flere foreninger i Furesø Kommune.

CV

Publiceret 16 January 2019 10:44

SENESTE TV