Charlotte søllner Hernø mener, at Furesø Kommune har kikset i informeringen af høringsperioden for den nye kommuneplan. Arkivfoto
Charlotte søllner Hernø mener, at Furesø Kommune har kikset i informeringen af høringsperioden for den nye kommuneplan. Arkivfoto
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: "Den meget hemmelige plan borgerne ikke må vide noget om"

Charlotte Søllner Hernø

På byrådsmødet den 28. juni godkendte politikerne at sende den nye Kommuneplan 2017 i høring fra den 4. juli til den 19. september. Det fremgår af mødereferatet, som man kan finde på Furesø Kommunes hjemmeside. Det fremgår i øvrigt ikke, at der er besluttet ændringer for så vidt angår information herom til borgerne eller om ændring af hidtidig praksis.

Furesø Kommune informerer typisk om, hvilke planer m.v. der er i høring i kommunens letgenkendelige informationsannoncer i Furesø Avis. Man skulle således også forvente, at der rettidigt ville være indrykket en annonce med information om, at den nye kommuneplan er sendt i høring.

Det er i dette tilfælde ikke sket.

Hvis man leder længe nok kan man i Furesø Avis den 11. juli bagerst i avisen finde et lille debatindlæg skrevet af en afdelingsleder i Center for By og Miljø med overskriften: Kommunen: ”Send et høringssvar”.

Skjult i teksten fremgår det, at kommuneplanen er i høring. Efter debat om den manglende mulighed for at få kommuneplanen udleveret kunne man den 26. juli i Furesø Avis læse en artikel, altså ikke en informationsannonce, om at planen er i høring.

Men et debatindlæg ugen efter høringsfristen er begyndt eller en redaktionel omtale tre en halv uge senere er simpelthen ikke information til borgerne. Og da slet ikke i overensstemmelse med Furesø Kommunes forpligtelse til at informere borgerne om, at den ubetinget allervigtigste plan for de næste mange år er i høring.

I høringsperioden har alle borgere ret til at fremsætte ændringsforslag, indsigelser m.v., men det kræver, at kommunen følger den hidtidige praksis om en klar offentlighedsprocedure, dvs. at kommunen har sikret sig, at borgerne ved kommuneplanen er i høring.

Det er således også udtrykkeligt fastsat i planloven, at kommunalbestyrelsen ved forslag til revision af kommuneplanen skal forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere indhold.

Furesø Kommune har efter bedste skøn tilsidesat lovens bestemmelser om, at kommunen skal sikre, at alle borgerere m.fl. er informeret. Der er altså tale om et lovbrud.

Kommunen bør derfor straks sørge for at informere fx via sædvanligt format i form af en informationsannonce i Furesø Avis samt sørge for at forlænge høringsfristen med fire uger.

Charlotte Søllner Hernø

Bygaden 24

Kirke Værløse

3500 Værløse

Publiceret: 28. Juli 2017 01:12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Furesø Avis

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt