Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Idrætspolitikken der blev væk

Af Peder Wang Hansen, formand for Farum Svømmeklub

Kommunalvalget står for døren, og snart skal der sættes kryds i forhold til udviklingen af Furesø Kommune i de kommende fire år. Det er anledning til også på idrætsområdet at spørge til, hvad politikerne har udrettet i de fire år, der er gået siden sidste valg. Har man igangsat en dynamisk udvikling, eller har man ladet stå til i forhold til de store muligheder, man har i kraft af de mange faciliteter, man råder over på idrætsområdet, og de mange medlemmer og frivillige, der allerede er aktive i foreningslivet.

Hvorfor er idrætspolitik et vigtigt område?

Fordi idræt spiller en central rolle i lokalsamfundet i forhold til fritidsbeskæftigelse for børn og unge, sundhed og velvære for alle og i forhold til sociale netværk og trivsel. Idrætslivet er også et område, der understøtter en kultur og et engagement, hvor man aktivt bidrager til lokalsamfundets udvikling.

Der er med andre ord al mulig grund til politisk at beskæftige sig med dette område og aktivt udvise politisk lederskab for at fremme en positiv udvikling og sikre den bedst mulige udnyttelse af de eksisterende og planlagte faciliteter til gavn og glæde for kommunens borgere. Nøgleordene er politisk interesse, fælles mål og samarbejde.

Hvordan er det så gået med idrætspolitikken i den forgange valgperiode? Den har stort set været død under det flertal, der har regeret i både byrådet og i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Hvad skyldes denne udvikling? Vi har selv på egen krop mærket den manglende politiske interesse for området.

Furesø Kommune har nogle af landets bedste faciliteter på svømmehalsområdet. Man står med et fremragende anlæg i både Værløse og i Farum. Hertil kommer Hareskov Svømmesal plus Furesø Bad om sommeren. Der er postet millioner af skattekroner i opførelse, udbygning og renovering af anlæggene gennem årene, og årligt bruges der 18 millioner kroner til drift af disse. De samlede udgifter til opførelse og renovering af kommunens anlæg løber op i over 200 millioner kroner.

Kommunens faciliteter også på svømmehalsområdet tilsiger, at man som folkevalgt interesserer sig for at få det bedste ud af de penge, der er gået til opførelse af anlæggene og løbende går til driften. Alligevel har man gennem årene tilladt mangelfuld udnyttelse af faciliteterne. I stedet for aktivt at arbejde for den bedst og billigst mulige udnyttelse af faciliteterne og fordre en udvikling af kommunens eget foreningsliv på området, har man under det regerende flertal i kommunen valgt at leje vandet ud til udenbys konkurrenter, der så kan drive elitesvømning i Farum Svømmehal på bekostning af udnyttelse af faciliteterne til kommunens egne borgere og foreningsmedlemmer. Samtidig underminerer man helt og aldeles den sportslige satsning, der foregår i egen kommune. Det ville i øvrigt svare til, at man inden for fodboldens verden udlejede Farum Park til FC København. Man har i bund og grund ikke noget mål for, hvad der sportsligt skal komme ud af de fremragende faciliteter, kommunen råder over.

Hvad er der politisk set ellers sket på idrætsområdet i den forgange valgperiode – ikke ret meget, stort set intet. Jo, man har vedtaget anlæggelse af kunstgræs på Farum Park samt en ny idrætshal. Faciliteter alene gør det imidlertid ikke ud for en aktiv idrætspolitik – tværtimod! Jo flere og bedre faciliteter, man råder over, jo mere forpligter disse til, at der i byråd og fagudvalg bliver ført en aktiv politik til udvikling af både bredden og eliten. Der er her nok af inspiration at hente ved at betragte, hvordan man i andre kommuner aktivt fordrer en udvikling af det lokale idrætsliv.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har udgivet en folder ”Fritidspolitik 2013-2017” med en masse fine ord og hensigter på idrætsområdet. Vi har haft en dialog med udvalget gennem mere end tre år om mange af de nævnte punkter, uden at et flertal blandt udvalgets nuværende medlemmer har vist interesse for at løfte opgaven og føre tingene ud i livet. Det vil endnu en valgperiode ikke ændre på. Et er fine ord og hensigter, når det er valgår, noget andet er handling og omsætning af ord til resultater.

Ser man på de punkter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har haft på dagsordenen på møderne i den forgangne valgperiode, så ser man tydeligt den manglende interesse for idrætspolitik hos flertallet af medlemmerne. Der har kun været ganske få emner med reelt idrætspolitisk indhold på dagsordenen, og disse emner har man ikke fulgt til dørs. Hvorfor sidder man der så? Er det fordi, man ensidigt interesserer sig for kulturen, og at idrætten er ramt af, at man i denne valgperiode har slået kultur og idræt sammen i et og samme udvalg?

Vi beder ikke om flere penge til idrætten, men om at man i det kommende byråd aktivt interesserer sig for idrætten og udviser det politiske lederskab, der er forudsætningen for en dynamisk udvikling af Furesø Kommune fremadrettet også på dette område. Vi har for over to år siden fremlagt et projekt til at fremme den bedst mulige udnyttelse af kommunens svømmeanlæg – et projekt, der samtidig indebærer en rationalisering af driften af anlæggene, og som derved vil give en økonomisk besparelse for kommunen i forhold til antallet af brugere. Projektet favner alle brugere fra børn og unge til voksne og ældre og indebærer øget adgang for brugerne fra tidlig morgen til sen aften.

Vi har blandt andet tilbudt at overtage skolesvømning og integrere motion og genoptræning i forhold til ældre medborgere i den brede vifte af tilbud, der vil opstå, hvis man fra kommunens side førte en aktiv idrætspolitik og fordrede en udvikling af foreningslivet på området. Man har indtil nu ladet bolden ligge.

Skal der ske en ændring på det idrætspolitiske område, skal der nye kræfter til. Vi vil derfor opfordre til, at man ved valget d. 19. november på tværs af partier sætter kryds ved en kandidat, der kan og vil løfte udviklingen af idrætten i Furesø Kommune og sikre det bedst mulige udbytte af kommunens faciliteter på området, både hvad bredden og eliten angår. Det fortjener borgerne i Furesø Kommune, og det tilsiger de faciliteter, man allerede har, og hensynet til de skattekroner, der er gået til opførelse og går til drift af disse. Kandidater med en dynamisk og fokuseret indstilling, hvad idrætspolitik angår, vil bære denne med til andre væsentlige politiske områder til glæde og gavn for den samlede udvikling i Furesø Kommune de næste fire år.

Publiceret: 23. Oktober 2013 14:47

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Furesø Avis

ANNONCER
Se flere