Bestyrelsen i HMB - med suppleant. Fra venstre: Anette Allberg (suppleant), Eva Vedel, Leise Marud (formand), Henning Bek, Anders Riiber Høj, Annie Klug, Ib Knudsen, Lisbeth Abrahamsen, Erik Rasmussen og John Ehrbahn. Foto: HMB
Bestyrelsen i HMB - med suppleant. Fra venstre: Anette Allberg (suppleant), Eva Vedel, Leise Marud (formand), Henning Bek, Anders Riiber Høj, Annie Klug, Ib Knudsen, Lisbeth Abrahamsen, Erik Rasmussen og John Ehrbahn. Foto: HMB
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Hareskovby Medborgerforening: Sammenhold og fællesskab i 100 år

“Jeg tror, at Hareskovby MedBorgerforening kan leve længe endnu som lokal dynamo og talerør for byens borgere,” siger formanden for den jubilerende forening, Leise Marud

Hareskovby Medborgerforening - HMB - fylder 100 år, og formanden siden 2016, Leise Marud, er hverken i tvivl om, hvad forklaringen på foreningens høje alder er - eller hvorvidt HMB er levedygtig eller ej i fremtiden.

“Kernen i HMB's succes er, at Hareskovby tiltrækker meget engagerede og ressourcestærke borgere, der brænder for deres lokale samfund og har overskud til at kæmpe for det. Vi har et stærkt fællesskab. Vi værner om skolen og de mange andre hjørnestene, vi har. Vi holder sammen om vores by og ønsker at bevare den som et levende lokalsamfund. Alt dét er HMB vokset ud af,” siger Leise Marud og fortsætter:

“Jeg tror, at Hareskovby MedBorgerforening kan leve længe endnu som lokal dynamo og talerør for byens borgere.”

På pletten for Hareskovby

Foreningen, der fejres her i 2017, er stiftet i 1917 med navnet Hareskovby Grundejer- og Borgerforening (HGB).

I 2006 blev en fusion mellem HGB og Hareskovby MedborgerHus (HMH) til Hareskovby MedBorgerforening (HMB) en realitet.

Læs også: Kunstens Dag fylder 10 år

I alle de 100 år har jubilaren engageret sig i et hav af lokale spørgsmål og søsat et ocean af lokale kulturelle aktiviteter.

Det kan man altsammen læse meget mere om i det interessante og velskrevne 100 års jubilæumsskift, som HMB udgiver 10. april og husstandsomdeler midt i april.

Blandt de mange beretninger i skriftet er historien om, hvordan Annexgården blev sikret som fremtidigt medborgerhus, men foreningen har også været stærkt engageret i en stribe trafikale og planlægningsmæssige spørgsmål - for nu blot at nævne et lille bid af alt dét, foreningen er gået ind i. I dag styres HMB af en bestyrelse på ni personer og en lang række underudvalg med aktive borgere.

100 års jubilæet fejres ved ’Kunstens Dag’, der i år finder sted for 10. år i træk.
100 års jubilæet fejres ved ’Kunstens Dag’, der i år finder sted for 10. år i træk.

Lokalpolitisk engagement

“Der har altid været et sammenhold og et engagement i Hareskovby, som mange er misundelige på, og som vist også lejlighedsvist giver den kommunale forvaltning grå hår i hovedet. Her finder vi os ikke i noget. Gennem hele sin levetid har HMB formået at være talerør for byens borgere, og gennem konstruktiv dialog med lokalpolitikerne, myndighederne og andre sikret, at byens udvikling sker i dialog med borgerne og i harmoni med byens naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter,” siger Leise Marud.

Fik du læst: Festlige uger i vente: Farum Bytorv fylder 40 år

Som et eksempel nævner hun, at den nye samlede lokalplan for Hareskovby, som skal styrke og bevare Hareskovbys kvaliteter som 'byen i skoven', har været en vigtig lokal sag, der har engageret mange i byen.

HMB-formanden understreger, at når HMB foruden at være en kulturel forening også engagerer sig politisk, er det ikke et partipolitisk engagement.

“Når vi går aktivt ind i noget, er det lokalpolitiske spørgsmål, som samler byen. Senest var der eksempelvis planer om at sælge grunden, hvor den ældste børnehave og vuggestue i byen ligger, og så bygge en ny ved skolen. Det mødte stor modstand, vi holdt et velbesøgt borgermøde - og byen sagde klart og som med én stemme: Nej tak. Det fik politikerne til at opgive planerne.”

“Jeg vil gerne understrege, at vi har et positivt og godt samarbejde med kommunen, der lytter til os. Det er godt - ikke mindst for det lokale demokrati.”

“Kernen i HMB’s succes er, at Hareskovby tiltrækker meget engagerede og ressourcestærke borgere, der brænder for deres lokale samfund og har overskud til at kæmpe for det,” siger HMB-formand Leise Marud. Foto: Michael Braunstein
“Kernen i HMB’s succes er, at Hareskovby tiltrækker meget engagerede og ressourcestærke borgere, der brænder for deres lokale samfund og har overskud til at kæmpe for det,” siger HMB-formand Leise Marud. Foto: Michael Braunstein

Endnu bedre samarbejde

HMB's medlemstal er stabilt på cirka en fjerdedel af de omkring 3800 indbyggere i byen, men der er en stigende interesse for foreningen.

“Der er kommet mange nytilflyttere de seneste fem år, heriblandt mange børnefamilier, og det kan vi mærke: De vil gerne være med i fællesskabet,” siger Leise Marud og fortsætter:

Fik du læst: Udvalgsformand om svigtende interesse for erhvervsskole: "Det er møgærgerligt"

“Jeg ser gerne et endnu tættere samarbejde mellem alle byens foreninger, og derfor holdt vi et foreningstopmøde i vinter med 15 deltagende foreninger. Det har været positivt, jeg fornemmer, at folk gerne vil, og jeg tror på, at det vil give et nyt og endnu bedre samarbejde i Hareskovby.”

“Blandt de andre tiltag, vi arbejder på, er påny at få flere aktiviteter på biblioteket, og at få et samarbejde mellem biblioteket, menighedshuset og HMB.”

“Der har altid været et sammenhold og et engagement i Hareskovby, som mange er misundelige på, og som vist også lejlighedsvist giver den kommunale forvaltning grå hår i hovedet,” siger Leise Marud. Foto: Michael Braunstein
“Der har altid været et sammenhold og et engagement i Hareskovby, som mange er misundelige på, og som vist også lejlighedsvist giver den kommunale forvaltning grå hår i hovedet,” siger Leise Marud. Foto: Michael Braunstein

Fejres ved ’Kunstens Dag’

Hareskovby MedBorgerforenings 100 års jubilæum fejres ved 'Kunstens Dag', der søndag 23. april finder sted i Hareskovby for 10. år i træk - med et overflødighedshorn af aktiviteter.

HMB - der står bag 'Kunstens Dag' sammen med Hareskov Bibliotek og Hareskov Skole - arrangerer fra kl. 9.30-11.00 foreningskaffebord i form af Hareskovbys længste kaffebord på Skandrups Alle, hvor hver forening er vært ved et bord.

Jubilæet sætter også på andre måder sit præg på 'Kunstens Dag', bl.a. vil der på skolen være en udstilling af plancher og billeder fra det gamle Hareskov.

Publiceret: 12. April 2017 06:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Furesø Avis

ANNONCER
Se flere