Bedre rammer for skolebørn

Af skoleudvalgsformand Ulla Rasmussen (V): I en kommune som Furesø skal vore skolebørn have de rigtige rammer og de rigtige tilbud. Engang imellem skal der prioriteres, og det er der blevet. Bybækskolen og Stenvadskolen skal sammenbygges på Stenvadskolens grund. Nu går Socialdemokraterne og SF frem med et forslag om at bevare de to skoler. En rigtig dårlig gennemtænkt ide, der hverken er til det ene eller det andet. Der er alt for mange løse ender og halve løsninger.
"Nej tak", jeres forslag duer altså bare ikke.
Det bedste fra Bybækskolen og fra Stenvadskolen skal samles på en skole. Det er prioriteret og vedtaget efter en lang proces. Efter dette har der været en konstruktiv proces mellem forældre, medarbejdere, elever og ledelser på fritidshjem og skoler for at få sat rammerne for dette. Herligt at det er lykkedes først at prioritere samt derefter at "trække på samme hammel".
Det nye alternative forslag fra S og SF er, at man vil lade dette ske, men på to matrikler og så i øvrigt "lappe" med 5 mio. kr. på den meget dårligt vedligeholdte Bybækskole. Vedligeholdelsen af Bybækskolen har været under al kritik gennem mange år og kræver mange millioners investering for at kunne tilbyde vore skolebørn rammer og indemiljø anno 2008. Stenvadskolen er bygget som en arkitektonisk perle, en skolelandsby skabt til 70'ernes krav til folkeskolen.
Den udbygning, som vi i skoleudvalget har set skitseret, udvider nænsomt landsbyen med endnu en bygade. Ligeledes skabes der moderne lyse miljøer inde og ude, som er ideel til nuværende og de kommende års undervisningskrav. De eksisterende huse ombygges, så alle klasseværelser bliver store og lyse, men husenes sjæl og ide bevares. 230 store elever får et moderne udskolingsmiljø, der blandt andet omfatter et mediatek, hvor de kan boltre sig.
De små elever får alle en umiddelbar nærhed mellem skole og fritidstilbud, cykelbaner, boldbaner, græsarealer, kroge med krat og træer til huler og adgang til sø og fiskeri uanset om det er for at hente materiale til undervisningen eller en ny fisk til akvariet i fritidstilbuddet. Samlet skabes der rammer, der giver elever og lærere nyt rum til pædagogisk udvikling.
Oppositionen ønsker at samle de to skoler til en organisation, men at lade den opstå delt på to matrikler. Det er godt, vi er enige om, at der kun skal være en skole, fordi børnetallet viser, at der ellers vil ske en langsom, men sikker udsultning af en eller begge skoler.
Det er ærgerligt, at S og SF vil udsætte to velfungererne lærerkollegierne for at skulle splittes op på tværs og sættes sammen på ny, da én skole på to matrikler jo ikke er forbundet med, at alt bare fortsætter som nu. Tværtimod. * En skole på to matrikler kan kun realiseres, hvis de enkelte afdelinger samles i samme bygninger.
Ellers vil det betyde, at elever og lærere skal pendle mellem de to steder i løbet af dagen og ugen. Dermed opnår lærerkollegierne ikke det store og brede faglige fællesskab, som er ønsket. I stedet kommer de til at samarbejde på tværs af to kulturer og med arbejdstid som vejtid i stedet for tid med børnene og hinanden.
* Indskolingen vil skulle være på Bybækskolen, fordi de 5 mio.kr., som man vil bruge på at lovliggøre skolen, ikke rækker til at lave faglokaler, så de store elever kan være der. Men hovedparten af de små børn skal gå i fritidstilbud ved Stenvadskolen i Tivoli - Bakkehuset.
* Da både Bybækskolen og Stenvadskolen er bygget i en tid, hvor undervisningskravene var nogle andre end i dag vil alle børnene fra de yngste til de ældste komme til at gå i en ikke tidssvarende skole, med for små klasselokaler, med mangel på grupperum og plads til holddannelse, og uden det inspirerende mediatek, der åbner for de nyeste undervisningsmetoder.
* Presset på Solvang og Stavnsholt skolerne vil stige, fordi de forældre som i dag vælger Bybækskolen fra til deres børns skolestart fortsat vil gøre det. Som nævnt har der været konstruktiv proces med involvering af alle berørte parter. Resultater af denne arbejdsindsats er, at den fremlagte ud- og ombygningsmodel for den nye skole er skabt i dialog med brugerne. En dialog der selvfølgelig vil fortsætte under selve byggeriet. Arbejdsindsatsen har også resulteret i, at den nye skole er klar til at formulere sit fælles værdigrundlag og fordele opgaverne i den nye organisation. Lad os glæde os over, at vi er på vej og kan skabe nyt i samklang med noget eksisterende, og at dem der skal bruge det er med hele vejen samt at vi midt i alvorlige sparetider, faktisk har kunnet prioritere bedre rammer til en stor gruppe børns hverdag.

Publiceret 15 August 2008 15:34

SENESTE TV