DEBAT:

Efterlysning: Budget for flytning af Cirklen

Af Mille Gydahl-Jensen, Solbakken 1, Farum:
Kære beslutningstagere, der har vedtaget, at Cirklen ikke skal fortsætte som den vuggestue, den er i dag, men flyttes og blive en integreret del af Valhalla.
Vi forældre ved godt, at det er jeres job, at tage de upopulære beslutninger – og at foretage besparelser så kommunekassen stemmer. Vi er også klar over, at vi som forældre er følsomme over for ændringer, der vedrører vores egne børn, og derfor kan have svært ved objektivt at se den bedste løsning på ”besparelsesproblemet”.
Beslutningen er åbenbart taget og ikke til at ændre – og vi vil være samarbejdsvillige og gøre vores bedste for at forholdene for børn og personale bliver bedst mulige.
MEN vi er stadig (også efter orienteringsmødet) frustrerede over, at beslutningerne er taget på lukket møde uden forudgående orientering og uden mulighed for at komme med indvendinger eller blive hørt – hverken forældre eller personale.
Vi er også stadig frustrerede over, at man vedtager besparelsesplaner uden at lave et budget over, hvad der er at spare. Er det normal procedure eller er det en smutter? Hvis det er normal procedure, at man i generelt i kommunen tager beslutninger og vedtager planer uden at lægge budgetter, så bliver jeg for alvor frustreret og ikke mindst bekymret. Så forstår jeg bedre, at det er svært at få kommunekassen til at stemme. Det er jo lige til forsiden af Ekstrabladet og til tv-nyhedsmedierne. Jeg håber og tror heldigvis det sidste - at det bare er en enkeltstående smutter, for en beslutning der blev taget i hast.
Mit spørgsmål er, hvornår bliver det budget så lavet? Dette vil kunne berolige os forældre at se, at der virkelig er penge at spare – og at se ressourceudnyttelsen vil kunne komme vores vuggestuebørn til gavn. Eller i hvert fald ikke vil forringe deres vilkår oven i, at de selvfølgelig vil lide et tab i nedlæggelsen af vuggestuens fysiske rammer.
Desuden efterlyses også et budget for de 1,5 millioner, der er afsat til flytningen. Vi vil rigtig gerne have håndværkere til at vurdere, hvor mange af de penge, der vil gå til reetablering af lejligheder i Cirklens lokaler – altså nye indgange, nye rumfordelinger – nedtagning af puslerum og vvs, nedtagning af køkken, etablering at to nye køkkener og to nye toiletter, genopretning af to haver. Vores frygt er, at dette nemt nærmer sig de 1,5 millioner. Vi frygter, at der ingen penge er til at indrette ordentlige fysiske forhold for vuggestuebørn i lokaler, der er bygget og beregnet til større børn. Vi frygter, at der ingen penge bliver til at etablere en legeplads for vuggestuebørn og ordentlige forhold for en uforstyrret middagslur. Vi frygter at bruge tid og kræfter på at lægge planer, der alligevel ikke lader gøre økonomisk. Vi frygter en personaleflugt, når personalet erfarer, at der alligevel ikke er noget at have indflydelse på som lovet.
Så kære beslutningstagere – få lavet og kom frem med de to budgetter. Vis os, at det er den rigtige beslutning – og vis os at det er os, der tager fejl.
NB! Jeg tillader mig at skrive ”vi forældre” om end dette brev udelukkende står for egen regning. Men dette var tydeligt stemningen på orienteringsmødet i Cirklen 29. november.

Publiceret 29 November 2011 22:01

SENESTE TV