DEBAT:

Det er en ommer, Jane Isdal

Af Jesper Udby, Vibevangen 10, Farum:
Beslutningen om at lukke Cirklen er foretaget uden gode demokratiske principper som debat og partshøring, og i direkte modstrid med Byrådets egne højt besungne principper om åbenhed og borgerinddragelse.
Beslutningen er truffet uden man har sat sig grundigt ind de økonomiske konsekvenser. Udvalgsformanden beroliger i Furesø Avis (6/12 2011) med, at hvis bevillingen på kr. 1,5 mio ikke slår til, "er der jo mulighed for at gå til ØU".
I direkte modstrid med økonomisk ansvarlighed og igen i mod det siddende Byråds principper - noget der burde høre fortiden til.
Ydermere er der fremkommet oplysninger der indikerer, at man tidligere har regnet på muligheden for at etablere vuggestue i Valhalla (se DEBAT:Bevar Valhalla og Cirklen), men at det ville blive for dyrt!
Jeg vil nu kraftigt opfordre ansvarlige politikere i BSU til at stoppe dette vanvid og forlange omlægningerne i Farum Nord sat i bero, til man som minimum har en realistisk plan og budget for omlægningerne; alt andet er politisk dårligt håndværk!
Og ved samme lejlighed at tage hovederne ud af busken, se de berørte i øjnene og svare på de relevante spørgsmål!
Det eneste der er værre end dårlige beslutninger er dumstædigt at holde fast i dem.

Publiceret 06 December 2011 18:32

SENESTE TV