DEBAT:

Sammenlægning af institutioner

Af Jane Isdal (SF), fmd. for børne- og skoleudvalget:
Den aktuelle situation med kapacitetstilpasninger som er i budget 2012 er begrundet i, at børnetallet ikke hænger sammen med de fysiske rammer for vores institutioner. I den nordlige del af kommunen er der ca. 125 ledige pladser tilsammen i vuggestue og børnehave. Der er ikke nok børn til at udfylde de fysiske rammer.
Det kan vi som ansvarlige politikere ikke sidde overhørigt, derfor har børne- og skoleudvalget drøftet udfordringen og et enigt udvalg har besluttet at sammenlægge Cirklen og Valhalla, samt at flytte specialbørnehaven til Majtræet. Dette bliver da. 60 pladser som bliver nedlagt. Vi har ikke taget alle de ca. 125 pladser, da prognoserne viser at der alt efter hvornår udbygningen i den nordlige del bliver, vil der på et senere tidspunkt komme flere børn.
Vi har i Børne- og Skoleudvalget Ikke gjort det fordi vi synes det er sjovt, men fordi det er en nødvendighed da vi ikke har uanede midler til rådighed. Vi har heldigvis i kommunen gode institutioner og det vil altid føles utrygt, når ens hverdag ændres, derfor er det naturligt at der kommer reaktioner fra forældre som har børn i de berørte institutioner.
Der er nu et forløb i gang mellem forældre, ansatte og forvaltning som jeg tror, bliver en god løsning for alle berørte parter.

Publiceret 18 December 2011 16:05

SENESTE TV