DEBAT:

Nærhed og udvikling kræver ikke grundlæggende skolestrukturændringer

Tine Hessner, formand Radikale Venstre Furesø, Søhaven 18, Værløse:
Som mange andre i debatten ser jeg ikke for alvor stærke argumenter for at ændre skolestrukturen. To mål er vigtige:
1) Som forælder, at mine børn kan komme på en skole tæt på hjemmet, i lederes eget nærmiljø på en sikker skolevej.
2) Dernæst er det vigtigt for mig, at skolerne udvikler sig mht faglighed, inklusion,IT, internationalisering, kreativitet mm.
Ovenstående kræver to ting:
Ad 1). At man gør op med ideen om, at skolerne til hver en tid skal have tre spor, som forslagene beskriver at man vil tilstræbe. I perioder må nogle skoler have to spor, mens andre måske har fire. Det sætter eleven i centrum. Og vi behøver ikke ændre skoledistrikter hele tiden! Og det forringer ikke mulighederne for faglig udvikling af en skole.
Ad 2) Faglig udvikling på skolerne. Udvikling kan f.eks. sikres gennem målrettede udviklingsprojekter. Man kan forestille sig at forvaltningen fra år til år laver projektpuljer, måske at skolerne "parres" to og to (Nord og Syd?) om et særligt tema, som de skal have fokus på, gøre erfaringer og dele med resten af skolerne. Blot som et eksempel. Og denne type målrettede udviklingsprojekter skaber Fokus. Og det behøver man dermed ikke ny skolestruktur til med fælles administrative ledelser. Skolelederne har rigeligt at se til, og fordi noget fungerer på dagtilbudsområdet betyder det ikke, at det fungerer på skoleområdet. Drop den ide.
Endelig er ideen om rene indskolingsskoler og mellemtrinsskoler osv en helt forkert vej at gå - og strider direkte mod at skabe inklusion og sammenhængskraft i samfundet - tværtimod er det vigtigt at små og store børn ser hinanden, som forbilleder, som nogle de har medansvar for mv. Så den ide dur heller ikke.
Summa summarum, bevar det meste som det er nu - tillad forskelligt antal spor for at sikre nærhed og trafiksikker skolevej - og skabe udvikling gennem projekter i stedet.

Publiceret 30 March 2012 09:06

SENESTE TV