DEBAT:

Tænk synergi - øget kapacitet Søndersøskolen og forbedrede unge- og idrætsforhold

Af Tine Hessner, formand Radikale Venstre Furesø, Søhaven 18, Værløse:
Såfremt børnetalsfremskrivningerne passer nogenlunde, ses det, at der kommer et pres på Søndersøskolens kapacitet.
Der er gode projekter i skuffen...
Måske det er anledningen til at tage to gamle projekter frem af skuffen, koordinere det med noget tredje og slå flere fluer med et smæk.
Jeg tænker på at skabe 2-3 ekstra klasselokaler (der ligger et ikke-færdiggjort udskolingsprojekt, som der for nogle år siden ikke var penge til at gennemføre) og tænke det sammen med den ekstra lille sportshal som jeg bla. mener at Gymnastikforeningen havde taget initativ til, og vist også sparet lidt midler op til? Den lille hal i forlængelse af nuværende Søndersøhal var til nabohøring mm, men måtte umiddelbart skrinlægges, da kommunefusionen blev en realitet og der ikke var overblik over økonomi til anlægsinvesteringer.
Gevinst for skole, fritid og unge...
Kunne man her forestille et fleksibelt byggeri der kunne rumme halmulighed (der er pres på haltider i hele kommunen), en "buffer" til ekstra udskolingsklasser og fritidsfaciliteter som kunne bruges af vores unge, måske i en FFO3-ramme??

Publiceret 30 March 2012 09:03

SENESTE TV