DEBAT:

Bedre udnyttelse af Furesø kommunes bygninger – sund fornuft.

Af Arne Rask, Værløse, formand for Liberal Alliance, Furesø
Et af argumenterne for det nye rådhus, er at der er mangel på lokaler, som borgere kan låne til foreningsbrug og lignende. Det giver anledning til at stille skarpt på om vi i kommunen virkeligt udnytter de faciliteter vi har?

På næste byrådsmøde den 27. februar skal byrådet godkende oversigten over de offentligt tilgængelige lokaler og retningslinjerne for udlån heraf.

Vi tvivler ikke så meget på, om der er brug for flere såkaldte "bevægelseslokaler", men vi stiller stort spørgsmålstegn ved, om der er behov for flere almindelige mødelokaler.
Liberal Alliance Furesø vil derfor opfordre til at byrådet på onsdag både vurderer om alle lokaler er med, og drøfter belægningsprocenten.

Gennemgangen af oversigten, der er et bilag til byrådsmødet, viser først og fremmest. at der på de fleste skoler kun stilles meget få klasselokaler til rådighed. Dernæst viser en hurtig, uvidenskabelig stikprøve på kommunens booking side ( http://booking.furesoe.dk ) alligevel at der er mange lokaler ledige lokaler, allerede 1 – 2 uger frem .

I Liberal Alliance går vi ind for, at borgerne skal have mest muligt ud af deres skattekroner. Derfor vil vi opfordre til at byrådet ud over ovennævnte , tænker ?ud af boksen? og finder løsninger, som kan giver bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter. Eksempelvist, at man overvejer om klasselokaler kan indrettes mere fleksibelt (f.eks. stole og borde, der kan hæves eller sænkes), således at de kan bruges af både unge og voksne.

På den måde kan en – tvivlsom – mangel på lokaler løses samtidigt med at skolerne bliver "opgraderet" med bedre indretning. Og dermed falder behovet for yderligere kvadratmetre i det omdiskuterede rådhus. Det er sund fornuft.


Publiceret 22 February 2013 09:05

SENESTE TV