DEBAT:

Hjælp til pårørende er hjælp til fremtiden…

Af Karin Friis Bach & Tine Hessner, Søhaven 18, 3500 Værløse
Hjælp til pårørende er hjælp til fremtiden…

Når vi taler om ældre og livskvalitet, skal vi have de pårørende i fokus. Vi ved, vi bliver flere ældre (fra en femtedel af kommunens borgere nu, til en fjerdedel om 10 år). Vi ved, at vi bliver endnu ældre end tidligere – 2.800 borgere er over 80 år i 2023. Og vi ved, at ikke al sygdom kan holdes fra døren…
Vi skal forebygge så meget vi kan – holde seniorer aktive, værne mod ensomhed, sikre, at man nemt kan komme omkring til aktiviteter. At busserne får ramper der sikrer, at det er nemt at komme på med en rollator. At madtilbud og kulturtilbud er i orden. At lægerne er tilgængelige mm.
Efter en hospitalsindlæggelse skal vi sikre gode overgange fra hospital til hjem. En respektfuld dialog med visitering til kommunal hjemmepleje/genoptræning mm. er afgørende.
Endelig skal vi huske de pårørende. Tilbyde netværk og tilbyde støtte. Vi skal også tilbyde uddannelse – om det er løfteteknikker eller håndtering af den svære situation det er, når ens nærmeste bliver dement. Den pårørende tager meget ansvar – men det skal være uden at blive nedslidt selv. Så holder vi alle længere, og med øget livskvalitet.

Det kan prioriteres nu – stem på Radikale Venstre – både til regionsråd og kommunalvalg.

Publiceret 24 October 2013 23:26

SENESTE TV