Arne Rask, formand for LA i Furesø, mener, at der kan effektiviseres endnu mere i Furesø kommune. Privatfoto.

Arne Rask, formand for LA i Furesø, mener, at der kan effektiviseres endnu mere i Furesø kommune. Privatfoto.

DEBAT:

Er vi en veldrevet kommune?

Af Arne Raske, formand for LA Furesø, Højeloft Vænge 104, Værløse

En ny undersøgelse fra CEPOS viser, hvor meget kommunerne samlet set kan spare, hvis alle var lige så gode til at holde omkostningerne nede som Vejle Kommune. Baseret på kommunernes regnskabstal for 2013 viser undersøgelsen, at der er et samlet besparelsespotentiale - det såkaldte Kommunepotentiale - på 25,5 mia. kr., hvis alle var lige så gode til at minimere omkostninger som den bedste kommune.
Det er da tankevækkende, når borgmesteren i en pressemeddelelse for nylig udtalte, “I vores vision siger vi, at vi er en effektiv og omsorgsfuld kommune, hvor borgerne føler sig hørt og oplever en god service. Det skal være fokus for de kommende år”. Men fakta og tallene viser noget andet.
Det glæder vi os til i Liberal Alliance Furesø, og specielt hvis effektiv betyder, at vi skal drives lige så effektivt som Vejle Kommune. Og her er der ingen som klager. Analyser af borgertilfredsheden i Vejle viser nemlig, at de er lige så tilfredse som andre danskere.
Hvad kunne det betyde for Furesø? Ja for en familie, der bor til leje og har 2 børn i børnehave, vil det betyde en reduktion af skatten med mere end 13.000 kr. om året eller 1000 kr. ekstra hver måned. Tilsvarende for et pensionistpar i egen bolig vil det betyde en reduktion af skatten på ca. 5.000 kr. om året.
Furesø har et serviceniveau på 1,04 i forhold til landsgennemsnittet – øges effektiviteten bare til gennemsnittet, indebærer det en besparelse på 246 mio. kr. Det svarer i øvrigt til, at kommuneskatten kunne nedsættes med 3 %.
Så byrådets besparelse på budgettet med 50 mio.kr. i 2015 frem til 2018 er ikke godt nok, og det er også værd at bemærke, at besparelsen i udgifterne ikke medfører, at nogen nævner, at besparelsen kunne bruges til at nedsætte skattetrykket for borgerne. Besparelserne på et område, skal der nok findes anvendelse for på nye udgiftskrævende områder. Det er jo desværre set før i den førte politik.
Så på med vanten – hvad ville det ikke betyde for vores kommune at få sænket skatten. Vi kunne blive en attraktiv kommune for mange ressourcestærke personer, der gerne vil nyde vores fantastiske natur og være med til at sætte gang i de skrantende butikker ikke mindst i Værløse.

Publiceret 23 February 2015 08:09