"At flytte daginstitutionen til Hareskovbys nordvestligste udkant har en række ulemper", mener Leise Marud, formand for Hareskovby Medborgerforening. Arkivfoto

DEBAT:

Hareskov Børnehus ligger bedst på Skovmose Allé

Af Leise Marud, Skandrups Alle 43b, Værløse
På seneste skolesamrådsmøde blev forældrene præsenteret for forslag om at flytte daginstitutionen Hareskov Børnehus til grunden, hvor Gasværket og Slottet ligger. Formålet er alene at kunne sælge grundstykket midt i Hareskovby, hvor Børnehuset har ligget siden 1970'erne. Men at flytte daginstitutionen til byens nordvestligste udkant har en række ulemper. For det første vil det være en daglig gene for børn og forældre i hele den midterste, østlige og sydlige del af Hareskovby, at alle daginstitutioner kommer til at ligge helt oppe i den anden ende af Hareskovby. Færre vil gå eller cykle, og færre børn bliver dermed selvkørende. For det andet vil den i forvejen kaotiske og utrygge trafik omkring Skolen blive endnu værre, da mange vil vælge at køre i bil til daginstitutionen på et tidspunkt, hvor der i forvejen er masser af skolebørn på vejene. For det tredje vil der være store problemer med at presse en institution til 100 vuggestue- og børnehavebørn ind på det lille areal ved Slottet og Gasværket.

En flytning af Hareskov Børnehus til byens nordvestlige udkant vil alt i alt betyde væsentligt forringet service for borgerne. Den beskedne engangssum, som kommunen scorer ved salg af grunden, vil i længden koste langt mere i håbløs logistik, dårligere cykelkultur, farligere transportvej og dårligere betjening af borgerne. Hareskovby Medborgerforening anbefaler derfor, at den nuværende placering af Hareskov Børnehus bevares på Skovmose Allé.

Med venlig hilsen

Hareskovby Medborgerforening v. formand Leise Marud

null

Publiceret 18 August 2016 12:35

SENESTE TV