DEBAT:

"National naturværdi eller lokal kapitalistisk byggemani?"

Mia Lind, Sirius Alle 31, Laanshøj

At man skal høre meget, før ørerne falder af, er et velkendt ordsprog. Men jeg må erkende, at jeg også tabte både næse og mund, da jeg læste formand for miljø-, plan- og teknikudvalget John Ingemann Allentoft(C)'s kommentar på Naturkapitalens undersøgelse af Furesøs natur(i Furesø Avis den 25.januar 2017).
Min choktilstand har sin baggrund i, at Allentoft, sammen med et øvrigt flertal af Furesø kommunes politikere, aktuelt arbejder for at modgå den oprindelige lokalplanlægning og i stedet øge bebyggelsesgraden markant i  Laanshøj betragteligt. Dette selvsagt på bekostning af netop naturværdien! – og med øget trafikal belastning til følge.
Ifølge Allentoft arbejder politikerne i Furesø for ”… at udvikling af nye bydele skal afbalanceres med hensyn til og beskyttelse af vores grønne områder” Og han fortsætter ”… i Furesø er en god balance mellem boliger og udfoldelsesmuligheder for borgerne og hensynet til vore natur- og fritidsværdier".
I en proces med tilkendegivelser fra mere end 900 borgere og 70 høringssvar for at bevare den oprindelige byggeplan med 110 boliger – fremfor som nu 165 boliger i et naturskønt område som Laanshøj fortsat er, kan jeg slet ikke genkende Allentofts holdningstilkendegivelse. Tværtimod!
Som beboer på Laanshøj oplever jeg desværre, at kommunen er drevet af idealer baseret på fri-værdi fremfor af fritids-værdi, og at politikerne i praksis har konkrete planer for området, der ikke alene undergraver den særegne natur, men også går i stik modsat retning af borgernes og eksisterende beboeres italesatte ønsker.
Allentofts udtalelser er svære at være uenige i. Set fra min stol må en politiker dog i sidste ende bedømmes på sine handlinger og ikke mindst sine beslutninger.
Det kommende års politiske proces og afgørelse for den nye lokalplan 122 vil således vise, om ovenstående udtalelser blot er varm luft, eller om der rent faktisk er politisk vilje til at holde ord.
Ønskes der bevarelse af national naturværdi eller vælges lokal kapitalistisk byggemani?! Politikernes, og Allentofts, endelige handleplan for Laanshøj vil give svaret!

Publiceret 27 January 2017 16:12

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV