DEBAT "Etiske forventninger til borgmesteren er bristet"

Henriette Moos, Beboerforeningen Laanshøj, Sirius Allé 7, Værløse

Næstformanden for Laanshøj Beboerforening Jens Juul Olesen anklager i Furesø Avis 28-01-2017 kommunen og borgmester Ole Bondo Christensen for at manipulere med arealtallene i Laanshøj for at legitimere en boligudbygning af Laanshøj, der langt overskrider det tilladelige efter den hidtil gældende Lokalplan 72. Beboerne i Laanshøj har jo investeret økonomi og familieliv i tillid til de i Lokalplan 72 udlagte store rekreative arealer og heraf følgende herlighedsværdier, der nu bliver annulleret. Boligerne i Laanshøj er med udsigten til disse herlighedsværdier blevet handlet i niveauet op til 6 mio. kr., betydeligt over sammenlignelige huse i kommunens mere traditionelle villakvarterer.

I Furesø avis ignorerer Ole Bondo fuldstændigt Jens Juul Olesens dokumentation for talfusk og anklage for tillidssvigt og anfører blot, at Laanshøj, selv med merbyggeriet, stadig vil være et af de lavest bebyggede områder i kommunen. Det svarer vel til, at en privat arbejdsgiver har lovet en medarbejder en timeløn på 200 kr., men kun udbetaler 150 kr. med en bemærkning om, at det jo stadig ligger pænt over mindstelønnen - ”Sig tak!”

Ole Bondo har med sit ikke-svar udvist både arrogance og mangel på etik. Samtidig melder han med dette ud, at borgerne i Furesø og mulige tilflyttere ikke skal fæste lid til kommunens lokalplaner.

Kan det virkelig passe, at et flertal i byrådet bakker denne linie op?

Publiceret 29 January 2017 21:15

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV