DEBAT:

Byrådsmedlemmer til Hanne Juel: "Alt kan gøres bedre"

Preben Pettersson & Henrik Poulsen, medlemmer af byrådet

I Furesø Avis den 2. februar stiller Hanne Juel fra Alternativet spørgsmålstegn ved den borgerinddragelse, der har fundet sted i forbindelse med udbygningen af Laanshøj. 
Sandheden er, at der frem til det forslag, der nu er lagt ud i høring, har været en lang proces med en forhøring, et borgermøde samt 8 dialogmøder, hvor borgere, Danmarks Naturfredningsforening, forvaltning og bygherre har kunnet drøfte den nye bebyggelsesplan. Kunne vi have tilrettelagt borgerinddragelsen endnu bedre? Helt sikkert - og vi er altid villige til at drøfte forbedringsforslag.  
Læs også: Bondo: "Bred politisk opbakning til Laanshøj-planen"

Den plan, som BoligEjendom oprindelig lagde frem, indeholdt efter manges mening for mange boliger og tog for lidt hensyn til naturen. Efter den lange dialogproces er der nu taget højde for disse kritikpunkter.  Fra politisk hold ønsker vi, at vi får et byggeri, der tager højde for omgivelserne og giver mulighed for, at nye borgere kan få glæde af den natur, som kommunen rummer. Vi skal tage højde for områdets trafikforhold og institutionsbehov. Med det forslag, der nu er lagt frem, vil både områdets institutioner og Søndersøskolen kunne håndtere et øget børnetal. 

I byrådet er vi meget opmærksomme på at finde nye måder at inddrage borgerne på. Vi skal sikre, at alle borgere får en stemme, og at beslutninger træffes i byrådet ud fra et helhedssyn og med baggrund i synspunkter hos borgerne.
Læs også: Beboerforeningen Laanshøj: "Vi frygter at demokratiet afspores"

Vi kan kun være enig med Hanne Juel i, at vi skal opstille langsigtede mål på miljøet, de sociale forhold og økonomien. Vi er godt på vej og vil rigtig gerne samarbejde om at komme endnu længere. Vi har ambitiøse klimamål, vi har en stærk børne- og ungepolitik og en markant seniorpolitik. Vi har fået styr på økonomien, så vi de kommende år har råderum til at arbejde udviklingsorienteret på kommunens kernevelfærdsområder. Det vil vi meget gerne gøre sammen med Alternativet og andre. Vi glæder os til samarbejdet.

Publiceret 02 February 2017 15:57

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV