DEBAT:

"Kirke Værløses borgere regnes slet ikke"

Af Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24, Kirke Værløse

Længe inden forslag til en ny og langt mere omfattende lokalplan for Laanshøj er blevet sendt i offentlig høring, har Kirke Værløse borgere og grundejerforeninger forsøgt at blive medinddraget på lige fod med de borgere, der allerede bor på Laanshøj, da den gamle flyvestations område siden 1913 unægtelig har været en del af Kirke Værløse. Det fremgår således også af vedtægterne fra 1938 i den høringsberettigede grundejerforening for hele området – vedtægter, som Furesø Kommune har godkendt.
Alligevel er landsbyen Kirke Værløse ikke blevet inviteret til at deltage i de mange formøder, der har været, og anmodning om at måtte blive inddraget fra forskellig side er blankt blevet afvist af forvaltning og politikere.
Det synes derfor at være ganske klart – også i denne sag – at Furesø Kommune ikke ønsker at inddrage direkte berørte parter.
Kirke Værløse bliver direkte berørt af udbygningen af Laanshøj. Trafikbelastningen af Lejrvej bliver større og større og det er allerede nu stærkt generende for de mange borgere, der bor direkte ned til Lejrvej og for erhvervsområdet. Men også borgerne på Kildebakken og Bygaden er og bliver direkte berørt af den stadigt stigende trafikmængde fra borgere, der henter og bringer børn i institutionen og som handler ind i den lokale dagligvarehandel. Det kan næppe komme som en overraskelse.
Alligevel er Kirke Værløse bevidst aldrig blevet inddraget. Kirke Værløse findes simpelthen ikke, hvilket også fremgår overordentlig tydeligt af Miljøvurderingen af Forslag til tillæg 13 til Kommuneplan 2013, der samtidigt er i høring netop nu.
Fy for en stinker af en del og hersk-kultur, der er præget af en syg og udemokratisk totalitær tankegang.

Publiceret 03 February 2017 09:30

Furesø Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Furesø Avis
SENESTE TV