"I Laanshøj-sagen har det siddende byråd selvforskyldt skabt modstand og utryghed. Det er ikke værdigt - det er en ommer", siger Tine Hessner. Privatfoto

DEBAT:

"Lokalplan 122 tilbage på værkstedet"

Tine Hessner (B), Søhaven 18, 3500 Værløse

Byrådets planlagte vedtagelse af lokalplan 122 i Laanshøj strider mod værdier, jeg som radikal politiker står for.

HVORFOR MERE VÆKST..?
For det første er den ekstreme merbebyggelse i forhold til den gældende lokalplan udtryk for en traditionel væksttankegang, som ikke længere vil gavne Furesø. Væksten sker jo på bekostning af naturen, der er Furesøs skatkammer. Endvidere viser forskning, at Furesø med sine nu godt 40.000 indbyggere har nået den økonomisk set optimale størrelse for en kommune. Vi skal derfor til at satse på kvalitativ vækst - i tilfældet Laanshøj, på en arkitektur der ikke kun afspejler Realdanias økonomiske interesser.

BORGERE SKAL KUNNE HAVE TILLID TIL DERES KOMMUNE
Så mener jeg også at lokalplaner, som mange borgere har disponeret i tillid til, ikke må tilsidesættes uden vægtige grunde. Gør man det, er det et klart tillidsbrud, og jeg har endnu ikke fra kommunens ledelse set gode argumenter for at bygge 50 % mere end den gældende lokalplan.

NÆRDEMOKRATI MED MENING
Under to høringer, i 1. kvartal 2016 og senest her omkring årsskiftet 2016/17, har borgerne begge gange givet Lokalplan 122 en lussing. Første gang med 70 høringssvar, alle kritiske. Anden gang med 104 høringssvar, hvoraf de 100 var kritiske. Kritikken var især rettet mod tillidsbruddet – og beregningsgrundlaget – ift overbebyggelsen af Laanshøj som årsagen til mange af de i øvrigt rejste problemer: trafik, skolekapacitet m.m. Reelt, faktuelt og helt igennem ordentlige input synes jeg.
Som radikal tager jeg nærdemokratiet alvorligt – ikke for at lystre blindt, men fordi det giver mening. I denne sag har det siddende byråd selvforskyldt skabt modstand og utryghed. Det er ikke værdigt – det er en ommer.
LOKALPLAN 122 SKAL TILBAGE PÅ VÆRKSTEDET OG BEHANDLES AF ET NYVAGT BYRÅD!

Publiceret 14 March 2017 23:16

SENESTE TV