DEBAT:

Ny Laanshøj-sag - 15 meter højt og 75 meter langt erhvervsbyggeri på Kollekollevej

Katrine Bidstrup, Peder Larsens Vænge 2

Furesø Kommune har 31. marts 2017 - 28. maj 2017 sendt Lokalplansforslag 132 til offentlig høring. Lokalplanen omfatter et ubebygget areal ved Værløse Station på hjørnet af Stiager og Kollekollevej kendt som ”spejdergrunden”.

Lokalplanforslaget muliggør, at der på arealet kan opføres et kontor- og boligbyggeri i op til 3 etager med et samlet etageareal på 3.150 m2. Derudover må byggeriet være 75 meter langt og 15 meter højt, hvilket vil gøre bygningen til en af Værløses største!

Naboerne i området frygter, at dette bliver endnu en ”Laanshøj-sag”, hvor man ignorerer borgernes protester ved at gemme sig bag Kommuneplanen. Beboerne i området er aldrig blevet informeret om, at der på spejdergrunden kunne blive tale om et 75 meter langt og 15 meter højt byggeri!

Desuden er flere af naboerne ikke blevet informeret om lokalplanforslaget. Der er i forslaget ikke taget hensyn til skyggeforholdene for beboerne i området. Der er ikke taget højde for indbliksgener for naboerne, og man har ikke forholdt sig til, at byggeriet er fuldstændigt ude af skala med det omgivende boligområde, der består af parcelhuse i et og halvandet plan.

Ved at indlemme området i det stationsnære kerneområde er naboerne desuden bange for, at der dermed kan gives dispensationer for mere lempelige krav til parkering eller højden på byggeriet.

Et erhvervsbyggeri af denne størrelse vil uden tvivl påvirke trafikken på Kollekollevej, der i forvejen er presset i myldretiden, og den fremtidige trafik til og fra grunden vil potentielt skabe endnu mere kødannelse i området med store gener til følge for borgerne i Værløse. En 75 meter lang og 15 meter høj ”mur” vil desuden reflektere støjen fra både vejen og banen og derved forværre støjniveauet for de omkringliggende naboer.

Hvis Furesøs politikere virkelig ønsker mere borgerinddragelse, er her muligheden for at bevise det!

Støt vores protest på https://www.skrivunder.net/borgerprotest_mod_lokalplanforslag_132

Publiceret 15 May 2017 18:53

SENESTE TV