DEBAT:

Det er nu borgerindflydelsen skal stå sin prøve

Niels Lundwall, Inavej 2, 3500 Værløse

Kommunen har barslet med et rædselsprojekt, der slår alle tidligere skjulte planer. Nu ønsker Furesø Kommune at bygge et mastodonthus på Kolle-Kollevej i Værløse.

Vi er imidlertid mange der ønsker at modsætte os, at vort villaområde skifter karakter til et erhvervsområde. Det er ikke byens forskønnelse, der ligger politikerne på sinde. På trods af at byens skattegrundlag er et af de højeste i landet, har politikerne aldrig rigtigt formået, at få god økonomi og æstetik til at hænge sammen. Eksempel: Det, der kunne have været et smukt bytorv, blev i stedet til et uskønt bilvirvar.

Nu vil man skæmme Kolle-Kollevej med en 75 meter lang bebyggelse, som har været påtænkt i årevis i det skjulte, udover at kun enkelte af de ramte beboere, nogensinde er blevet gjort bekendt med det. Man vil jo gerne begrænse borgernes indsigelser.

De 50 parkeringspladser der er påtænkt til bilerne for det ny byggeri, vil øge trafikbelastningen, CO2 udslippet og dækkenes mikropartikler, og bygningen vil reflektere støjen fra biler, til gene for de omkringboende.

Borgmesteren vil gerne give mere borgerindflydelse. Her er anledningen. Indsigelser skal ifølge kommunens instrukser afleveres på Stiager 2 inden den 28. maj.

Kravl selv over hegnet ...

Publiceret 18 May 2017 11:22

SENESTE TV