DEBAT:

Massakre på naturen – midt i fuglenes yngletid

Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24, Kirke Værløse

Furesø Kommune går virkeligt til makronerne. Ikke nok med at vandhuller og søer renoveres med gravkøer, så fældes træer, krat og buske også, som man har kunnet konstatere i løbet af april og maj måned i og omkring de skønne naturområder i Kirke Værløse.

Fandeme midt yngletiden, så fugle og andre dyr bliver forstyrret og må opgive opfostringen af unger, der derfor går til i år.

Værre er det, at når træer, buske og krat helt grundløst fældes og fjernes, så ødelægges også muligheden for et dejligt varieret fugle- og dyreliv mange år fremover.

Fugle og andre dyr har forskellige behov, som bl.a. tilgodeses ved, at man lader træer, buske og krat være, uden at man partout skal finpudse naturen som i hovedstadens parker.

Noget tyder imidlertid på, at vores fine grønne naturområder bl.a. i og omkring Kirke Værløse nu er under alvorligt og dødeligt pres i Furesø Kommune.

Naturområderne, som lige præcist er den herlighedsværdi, som de allerfleste borgere ifølge den nyeste undersøgelse siger, er den vigtigste og største attraktion ved Furesø Kommune. Og som politikerne lovpriser. Siger de.

Spørgsmålet er, om politikere og forvaltning er rigtigt velforvaret? Noget er da helt, helt galt.

Publiceret 26 May 2017 10:59

SENESTE TV