DEBAT:

Byfortætning kan ødelægge

Poul Korsholm, Ryttergårdsvej 20, Christian Kjær, Ryttergårdsvej 20, Elsebeth Rishede, Ryttergårdsvej
18

Nord for Kumbelhaven i Farum ligger der nogle gode lejligheder med lidt grønt imellem. I det nye Forslag til Kommuneplan er der indtegnet en boligblok mellem Ryttergårdsvej 18 og 20 (Farumhus) og Ryttergårdsvej 34-36-38 (Farum Ringpark) og desuden erhverv og boliger på hele hjørnet af Frederiksborgvej og Paltholmvej.

Vi vil komme til at kigge ind af hinandens vinduer, for afstanden bliver ikke større end i gaderne i storbyen. Der vil kun være plads til parkeringspladser nord for blok 18, og vores have forsvinder.

Byrådet har visioner om at tage hensyn til områdernes karakter og inddrage borgerne ved byfortætning. Ingen af delene er sket. Med dette forslag ændres bebyggelsen fuldstændigt: fra et lyst og venligt grønt område til en trist del af København.

Parkeringen vil i øvrigt blive uoverskuelig. I forvejen er der stor mangel på parkeringspladser på hele den del af Ryttergårdsvej, der går fra ved Elmely og desuden forsyner Farumhus og Farum Ringpark.

Publiceret 22 June 2017 13:28

SENESTE TV