"Hovedgadens grønne præg skal bevares og styrkes ved, at de fleste eksisterende træer bliver stående og nye træer plantes i sikker afstand fra den nye belægning. En række steder vil vi tilbyde de berørte grundejere, at kommunen betaler for placeringen af et nyt træ efter nærmere aftale. Ved Akacietorvet er vi ved at se på mulighederne - vi vil inddrage grundejerne i denne dialog", skriver Niels Thygesen som svar til den reaktion Flemming Oppfeldt har på nyheden om, at visse træer på Farum Hovedgade skal fjernes. Foto: Furesø Kommune

Kommunen:

"Hovedgadens grønne præg skal bevares - svar til Flemming Oppfeldt"

Niels Thygesen, by- og kulturdirektør i Furesø Kommune

Furesø Kommune er i gang med at renovere Farum Hovedgade på en måde, så der fortsat er tale om et grønt byrum med mulighed for ophold samtidig med, at forholdene for alle trafikanter bliver forbedret. 
På hele strækningen skal der være plads til både kørebaner, cykelstier og fortove. Den nye belægning kan ikke lægges oven på eksisterende rødder, og rødder kan ikke fjernes uden, at træerne tager skade og vælter på sigt. Derfor bliver vi nødt til at fjerne udvalgte træer - også for Akacietorvet.

Hovedgadens grønne præg skal bevares og styrkes ved, at de fleste eksisterende træer bliver stående og nye træer plantes i sikker afstand fra den nye belægning. En række steder vil vi tilbyde de berørte grundejere, at kommunen betaler for placeringen af et nyt træ efter nærmere aftale. Ved Akacietorvet er vi ved at se på mulighederne - vi vil inddrage grundejerne i denne dialog.

På denne måde sikrer vi, at vi ikke igen om 10-20 år står med en gade, hvor træerne ødelægger belægningen og skaber usikre forhold for de trafikanterne.

Hilsen Niels Thygesen, by- og kulturdirektør i Furesø Kommune

Publiceret 30 June 2017 12:57