DEBAT:

"Budgetudvidelse til Svanepunktet"

Heidi Storck (UP), medl. af Byrådet, Bringetoften 18, Jonstrup, Værløse

Over en længere periode har de store værelser på Rehabiliteringscenter Svanepunktet været belagt med to i stedet for een nyudskrevet, plejekrævende borger.
 
Der er intet, der ser ud til, at det vil ændre sig foreløbig. Budgetmæssigt bliver der først fulgt op på dette forhold i 2019 i respekt for den to-årige budgetaftale. Det er en uværdig måde, at behandle vores allersvageste medborgere. Ikke. Indset, fordi grundlaget for den to-årige budgetaftale har ændret sig. Det viser sig nemlig, at vi i løbet af de næste 4 år kan bruge mere end 40 mio kr ekstra på driften end der blev forudsat ved indgåelse af sidste års budgetaftale.
 
Derfor foreslår jeg på aftenens Byrådsmøde en budgetudvidelse på drift og anlæg,

så værelserne kan indrettes til faktisk brug
så der kan udføres den tilstrækkelige rengøring og
så der er tid nok til at give den nødvendige pleje og træning til alle borgere på Rehabiliteringscentret Svanepunktet.

Jeg håber på Byrådets tilslutning til mit forslag. Vi skal tage imod nyudskrevne plejekrævende borgere på en mere værdig måde.

Publiceret 07 September 2017 09:16

SENESTE TV