Allon Heins Sørensen efterlyser sammen med Hanne Juel og Katarina Ritz mere gennemsigtighed i blandt andet handicappolitikken. Foto: PRmeter Kommunikation

Allon Heins Sørensen efterlyser sammen med Hanne Juel og Katarina Ritz mere gennemsigtighed i blandt andet handicappolitikken. Foto: PRmeter Kommunikation

DEBAT:

"Alternativet efterlyser gennemsigtighed - også i handicappolitikken"

Allon Hein Sørensen, Hanne Juel og Katarina Ritz, Byrådskandidater for Alternativet i Furesø

Skiftende regeringer har tvunget kommunerne til store spareøvelser. Der er ingen tvivl om, at kommunalpolitikerne rundt omkring må træffe svære valg.
De valg der træffes, skal bygge på klar information om konsekvenser for berørte borgere.
I Furesø er sidste år vedtaget en ”omstillingsplan”. Der skal spares millioner på hjælp til voksne handicappede.
Man vil gennemgå de tungeste sager. Der lægges vægt på at gøre de handicappede selvhjulpne. Det fremgår ikke, at man reducerer hjælp til borgere, der ikke kan klare sig selv. Man vil satse på lokale løsninger. Men hvad betyder det for borgerne? Kan politikerne som har truffet beslutningen svare på det?
Det fremgår at man vil gennemgå 20 sager om såkaldt borgerstyret personlig assistance til handicappede. Det skal i 2018 frigive 3,3 mio. kr. ved at der i gennemsnit skæres godt 160.000 kr. pr. borger, der får hjælp til at klare sig i hverdagen. Der skal spares 2,8 mio. kr. ved, at handicappede der bor på specialinstitutioner i andre kommuner i højere grad henvises til lokale boliger.
Hvad betyder det for de 20 handicappede, der får støtte af hjælpere, i hverdagen? Har man overvejet, om disse borgere kan leve et liv så tæt på det normale som muligt og et liv baseret på egne valg? Det er principper, man finder i FN's handicapkonvention.
Der er borgere i Furesø, der har fået indskrænket den daglige hjælp så meget, at de står overfor at skulle flytte på institution. Andre får svært ved at komme omkring pga. indskrænket mulighed for hjælp til boligindretning. Det kan man ikke læse om i kommunens beskrivelser.

Læs det fulde debatindlæg på www.alternativet.dk/furesoe.


Publiceret 25 September 2017 06:00