DEBAT:

"Kom nu Furesø - lad os lave noget støj"

Af
Lars Hovgaard

Bregnerød Byvej 15C

Under henvisning til debatindlægget ”Lad os nu få sat ordentligt støjværn op ved motorvejen” fra den 12. september efterlyses nu reaktioner. I debatindlægget efterlyses politikere som er villige til at tage støjproblematikken omkring Hillerødmotorvejen op.
Miljøministeriets seneste ”Støjkortlægning” fra 2012 (http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=noise) viser de uhyggelige facts for vores område. Den kulørte angivelse af støjniveauerne viser at et område i nærheden af 30-40% af kommunens samlede areal, som er 56,8km2 ok kan derfor betragtes som belastet motorstøjsmæssigt. I en tid op mod et kommunalvalg er det derfor uforståeligt, at emnet støj, som jo berører tusinder i et 1,5 – 2 km bredt bælte langs motorvejen, forbigås i fuldstændig stilhed.
Kom nu Furesø – der må være mange som støtter op omkring et ordentligt støjreducerende initiativ nu. Vi får kun politikerne til at prioritere det, hvis de kan se, at en manglende prioritering vil komme i vejen for deres valgresultat.
Jeg vil gerne udfordre vores politikere i kommunen! – ”Hvem tager støjen i hele kommunen op som et prioriteret valgløfte”?

Publiceret 11 October 2017 10:44

SENESTE TV