DEBAT:

"Jeg kan ikke se, at der er styr på økonomien"

Af
Lars Carstensen

Borgmesterkandidat (C)

Maglehøj 94. Farum

Budgettet for 2018 er vedtaget i Byrådet uden den store dramatik. Ingen partier har lyst til at tage fat på de langsigtede udfordringer lige op til et valg. Kommunen kommer ud med et bragende underskud i 2017, som bliver finansieret af kassebeholdningen. Kommunen bruger rub og stub og efterlader ikke noget til en regnvejrsdag. Det er ikke rettidig omhu.
Læs også: Enigt byråd bag budgettet: Flere penge til børn og ældre
Det vedtagne budget efterlader en række alvorlige udfordringer uden løsninger:
1. Behovet for genopretning af skoler og daginstitutioner er langt større end de penge, der er sat af til formålet. Der tales om, at vedligeholdelsen skal ske efter en ”trangsrækkefølge”, men hvad nytter det, når alle har kæmpe efterslæb, og der ikke er afsat penge til det?
2. Den demografiske udvikling stiller større og større krav til investeringer i ældreegnede boliger og plejehjem. Vi bliver nødt til at følge med i den udvikling, hvad enten det skal ske i kommunalt eller i privat regi.
3. Det er fortsat ubesvaret, hvordan kommunens økonomi skal hænge sammen, når statstilskuddet ophører i 2021? Der skal findes 70 millioner kroner om året for at kompensere for det.
Fik du læst: Fuld gang i forskningsprojekt: Dans, musik og bevægelse har betydning for hjernen 
Alligevel lyder mantraet, at: ”Der styr på økonomien”. Det kan jeg ikke se er tilfældet. Jeg siger: ”Han har ikke noget på!”, ligesom den lille dreng i Kejserens nye klæder.
Jeg frygter, at de stigende indtægter, som kommunen budgetterer med i 2018, udebliver, og at de uløste udfordringer bevirker, at vi ender med skattestigninger. Vi burde allerede have løsningerne klar.

Publiceret 13 October 2017 06:00

SENESTE TV