"Mens landets kommuner i gennemsnit har formået at beholde stadig flere børn i den almene del af folkeskolen, går det den modsatte vej i Furesø kommune", skriver Anders Matzen i dette debatindlæg. Modelfoto

DEBAT:

"Furesø kommune er fanget i en ond spiral når det kommer til inklusion i folkeskolen"

Af
Anders Matzen

Stormly 34

3500 Værløse

Mens landets kommuner i gennemsnit har formået at beholde stadig flere børn i den almene del af folkeskolen, går det den modsatte vej i Furesø kommune. Her stiger antallet af børn, der går i specialtilbud både absolut og relativt. Således faldt inklusionsprocenten i Furesø kommune fra 95,3% i skoleåret 2013/14 til 94,8% i skoleåret 2015/16. De tilsvarende tal for alle landets kommuner under et viste en stigning i inklusionsgraden fra 95,0% til 95,3% i samme periode. Også når man kigger på nabokommunerne ses det samme billede, idet Allerød, Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal kommune alle har fastholdt eller øget inklusionsgraden.
Fik du læst: Nu rykker erhvervslivet i Furesø tættere sammen
Den faldende inklusionsgrad i Furesø kommune kan naturligvis være udtryk for et bevidst politisk valg fra Henrik Poulsen og de øvrige medlemmer af Børne og Skoleudvalget. Det er en ærlig sag. Der skal heller ikke herske tvivl om, at det altid er velbegrundet, når det enkelte barn bliver henvist til specialtilbud.
Problemet er bare, at Furesø's skolebudget ikke er fulgt med op i samme takt som antallet af specialelever. Det har været med til at udhule ressourcerne i den almene del af folkeskolen i Furesø kommune. Som skolebestyrelse har vi således flere gange været vidne til, at der pludselig måtte gennemføres besparelser på den almene del af skoleområdet, idet antallet af elever i specialtilbud var højere end forventet.
Dermed er kommunen fanget i en ond spiral, hvor fortsatte besparelse på almenundervisningen gør det stadigt sværere at tilbyde et rummeligt skolemiljø for alle elever.
 
Vi mener det er på tide at få spiralen til at dreje i en positiv retning. Så kære politikere – stop de konstante besparelser på almenområdet i folkeskolen her i kommunen og sats i stedet på, at der er tilstrækkeligt med ressourcer til at flere børn kan rummes og få lov at stå på tæer.
På vegne af forældrerepræsentanterne for Skolebestyrelsen på Hareskov Skole.

Publiceret 02 November 2017 06:00

SENESTE TV