DEBAT:

"Behov for borgerrådgivning i kommunen"

Helle Vallentin Byrådskandidat for Enhedslisten, Lillevangsvej 3, Farum

Jeg deltog i Ældresagens valgmøde d. 31. oktober og i Lynghusets valgmøde d. 1. november. Begge steder ønskede vælgerne en "borgerrådgiver", som kunne vejlede borgerne om deres rettigheder. Tænk engang, at det er nødvendigt at bruge særlige ressourcer på at rådgive borgerne om hvad de har ret til. Det er da kommunens fornemste opgave at sikre, at borgerne får de ydelser de har et retskrav på.
Dette er hvad der sker, når kommunerne bliver så presset på økonomien, at den enkelte medarbejder ikke råder over de redskaber der er helt nødvendige for at sikre korrekt sagsbehandling.
Vi er ærgerlige over, at det er kommet så vidt, at det er nødvendigt med professionelle borgerrådgivere i kommunen. Men vi støtter op om forslaget og vil på den lange bane arbejde for, at det er en overflødig funktion.
Enhedslisten vil arbejde på, at hver enkelt medarbejder har de redskaber og den tid der nødvendig, for at give borgerne de tilbud de har ret til og behov for - og det burde alle i Byrådet gøre.

Publiceret 04 November 2017 08:23

SENESTE TV