DEBAT:

"Forurening på flyvestationen - hvad mener politikerne?"

Af
Benny Normind

Elmely 3

Farum

I september 2013 besluttede Byrådet i Furesø Kommune at godkende en samarbejdsaftale mellem det statsejede Freja Ejendomme og Furesø Kommune om udvikling af Flyvestation Værløse. Kommunens indgåelse af samarbejdsaftalen med Freja Ejendomme betyder, at flyområdet vil blive drevet og udviklet uden udgifter eller risici for Kommunen. Fint, så langt er alt OK.
Nu 4 år efter erfarer vi, at Staten har tørret regningen for Forsvarets forurening af på 430 nye boligejere i Sydlejren og på erhvervsvirksomheder i Filmstationen.
Det er helt urimeligt. Det er Forsvaret, der har forurenet, og så skal de også i al fremtid betale for de nødvendige afværgeboringer.
Hvorfor fik Byrådet ikke indskrevet eksplicit i samarbejdsaftalen, at det er Forsvaret eller anden statslig organisation, der skal betale for forureningen?
Det må laves om!!
Hvad mener de forskellige politiske partier og lister om dette??
Det SKAL vi have svar på inden valget!
 

Publiceret 10 November 2017 08:59

SENESTE TV