DEBAT:

"Forbedring er nemmere forhindringer"

Af
Henning Rose

Birkegården 35

Værløse

For noget siden kunne man i lokalavisen læse, at der var forbedringer på vej på Ballerupvej. Under læsningen forstår man, at forbedringerne består i, at der vil blive sat forhindringer op og plantet træer. Så er det man må spørge, hvem har skrevet dette? Er det en forbedring, når der sættes forhindringer op?
Kommunen har brugt 2 mio. kr. på at sætte en sten midt på vejen, og efter følgende omkring 2 mio. kr. på at lave forhindringer og plante træer. Man påstår, det er til gavn for trafiksikkerheden. På det pågældende vejstykke har det intet med trafiksikkerhed at gøre, da der aldrig har været problemer der, men det vil der fremover blive.
Fik du læst: Børnelokker slår igen til ved skole - mod syv små børn: "Vil du med hjem til mig og have slik?"
Om vinteren er snerydningen ikke altid optimal i Furesø, men hvordan vil det blive fremover, når der er lavet disse forhindringer? Det vil ikke blive bedre, men snare farligere. Man har nok ikke tænkt på, at med disse tiltag, har man pålagt kommunen en fast årlig udgift til vedligeholdelse, som vil være et større beløb.
Hvordan kan man lave sådan noget, på en af de mest befærdede veje i kommunen? Det er simpelt hen noget makværk.
Andre områder i kommunen mangler midler, og så bruger man millioner af kroner på noget, som ikke giver nogen forbedringer, men kun ulemper. Hvad mon det det næste projekt bliver, hvor man ødelægger infrastrukturen yderligere?
Det værste er, at man bare affinder sig med det.
Er der et parti i kommunen, der gå ind for at genoprette infrastrukturen i kommunen, så vil jeg gerne flytte min stemme.

Publiceret 14 November 2017 15:58

SENESTE TV