DEBAT:

"Gartnerkrogen venter stadig på projekt støjskærm"

Heidi Storck (H) Lokallisten, Bringetoften 18, Jonstrup

I 2014 blev der lavet en støjhandlingsplan. Budgetterne er tilrettet dette, og Økonomiudvalget frigav 1,8 mio kr i januar 2017. D. 5. april i år, besluttede MPT udvalget at effektuere budgetbeslutningen med 1,8 mio kr til projektering af støjskærme på Kollekollevej med inddragelse af grundejerforeningerne.

Henvendelser fra beboere i Gartnerkrogen indikerer at den nu mere end 8 måneder gamle beslutning om borgerinddragelse endnu ikke er effektueret. En henvendelse til forvaltningen bekræfter dette. I Gartnerkrogen venter de altså stadig på projekt støjskærme.

Beslutning for beslutning må vi konstatere, at det er helt vilkårligt om de politiske beslutninger bliver til noget. Som medlem af byrådet er det stærkt utilfredsstillende at konstatere. Borgerinddragelse i Furesø Kommune ser ud til at være blevet til en syltekrukke. Sådan skal det ikke være. Som borger og som byrådsmedlem må vi forvente, at de politiske beslutninger, der træffes også bliver ført ud i livet uden unødig forsinkelse.

Jeg vil derfor på førstkommende byrådsmøde bede Borgmesteren om, at redegøre for den manglende effektuering af besluttet borgerinddragelse.

Publiceret 20 November 2017 06:33

SENESTE TV