Kunstgræs er lavet af plastik og udgør en risiko for miljø og mennesker, skriver Charlotte Søllner Hernø i dette debatindlæg

Kunstgræs er lavet af plastik og udgør en risiko for miljø og mennesker, skriver Charlotte Søllner Hernø i dette debatindlæg Arkivfoto: Helene Holm Stolle

DEBAT: Plastik fra kunstgræs ophobes i organismer ligesom PCB

Af
Charlotte Søllner Hernø

Bygaden 24

Kirke Værløse

PCB blev opfundet i 1920'erne og blev gennem årtier anvendt i en lang række produkter, fordi det havde ønskværdige egenskaber. Forbruget eskalerede især fra 1950'erne, selv om der allerede i 1930'erne var mistanke om toksicitet. PCB blev så godt som totalforbudt pr. 1. januar 1977 og endeligt i 2001. Plastik lavet af råolie blev også opfundet i 1920'erne, og i næsten 100 år er produktion og forbrug steget så eksplosivt, at materialet i dag udgør et uoverskueligt miljøproblem overalt på kloden.

Problemet med PCB er, at det ophobes via en såkaldt bio-magnifikation således, at det vandrer gennem fødekæden og ophobes i næste led, dvs. fra byttedyr til rovdyr, og at det derudover er kræftfremkaldende. Plastik konstituerer et lignende problem, idet plastik nedbrydes og fx i havene bliver til mikroplast, der også ophobes i fødekæden og dermed udgør en risiko for alle organismer, herunder for mennesker.

Fra mange sider arbejdes der med rette på at udfase plastik og erstatte det med bionedbrydeligt materiale. På et enkelt område går tendensen dog i den stik modsatte retning: De sidste ti år er der anlagt flere og flere kunstgræsbaner i Danmark. Og nu formentlig også snart endnu en i Furesø Kommune, nemlig i Hareskovby - på trods af al tilgængelig viden om, at kunstgræsbaner udgør en stor risiko for miljøet, og at man i andre lande er begyndt at erstatte kunstgræs med naturlige græsbaner eller helt har forbudt anlæggelse af kunstgræsbaner.

Furesø Kommune kan ikke på nogen måde med troværdigheden i behold lægge sig i selen for at etablere en kunstgræsbane i et område, der ligger lige ud til søer og vandløb, når den samtidigt definerer sig selv som både meget grøn og meget bæredygtig. No way.

Publiceret 07 June 2018 08:00