"Som formand for det tidligere udviklingsudvalg for daginstitutionernes fysiske indretning, mener jeg at der bliver lyttet til flere af vores anbefalinger, som er mange og generaliserende", skriver Lene Munch-Petersen (A) i dette indlæg. Foto: Helene Holm Stolle

DEBAT: "Bifrost går godt i spænd med rapport"

Lene Munch-Petersen, socialdemokratisk medlem af byrådet. Ravnehusparken 6 3500 Værlæse

Borgerinddragelse udvider beslutningsgrundlaget, så vi politikere kan træffe beslutningerne mere kvalificeret. Det tildligere Børne-skoleudvalget bad om forældrenes forslag til udvikling af tre nedslidte daginstitutioner i Farum. I to af institutionerne Røde sol og Farum Vejgård, kom der realistiske forslag fra forældrene om bevarelse og renovering af daginstitutionerne. I Kildehuset kan vi ikke se det muligt at renovere bygningerne samtidig med et ønske om udvidelse af daginstitutionerne med 11 børn, for at få en bedre fordeling mellem vuggestue og børnehavebørn.

Kildehuset er en mindre ombygget købmandsbutik, der ligger på en lille grund, hvilket også begrænser udbygning og renovering.Som formand for det tidligere udviklingsudvalg for daginstitutionernes fysiske indretning, mener jeg at der bliver lyttet til flere af vores anbefalinger, som er mange og generaliserende.

Tidligere byrådsmedlem Øivind Vilsholm vil derfor kunne trække brudstykker ud der kan bruges mod flytning af Kildehuset. Jeg kan fra rapporten fremhæve anbefalingen om, god plads, lys, lyd og indeklima er i orden. Især kan nogle sårbare børn føle sig presset, hvis pladsen er for trang. Grupperum skal ikke placeres i gennemgangsrum, som er tilfældet i Kildehuset. Legepladsen bør tænkes ind som en naturlig forlængelse, af det der foregår indendørs, hvilket også er en udfordring i Kildehuset, som har en meget lille legeplads.

Jeg er ikke i tvivl om at børn vil få bedre muligheder for en dagligdag i Bifrost, når det bliver ombygget til vuggestue og børnehavebørn. Det er vel det det hele handler om!

Publiceret 24 June 2018 05:00