close up of woman hands typing in the laptop computer

"Når det påpeges overfor bilisterne, mødes man ofte af uforståenhed og ubehagelige kommentarer," skriver Jakob Kjær-Andersen.

DEBAT: Problemer med parkerende badegæster på Søvej i Farum

Jakob Kjær-Andersen, Søvej 6, 3520 Farum

Grundet den gode sommer og dermed massive brug af Doktorens bugt ved Farum sø, er parkerede biler/cykler ved at udvikle sig til et reelt problem på Søvej. Som beboer for enden af grusvejen ned mod doktorbugten oplever vi dagligt, at badegæster parkerer så adgangsvejen til ejendommen spærres. Ligeledes er vores græsplæne, ufrivilligt ved at blive ophøjet til offentlig parkeringsplads.

Når det påpeges overfor bilisterne, mødes man ofte af uforståenhed og ubehagelige kommentarer. Når nu kommunen reklamerer med doktorbugten som officielt badested og påpeger, at der ikke må parkeres på Søvej, så burde de vel også sørge for, at det overholdes. Situationen er uholdbar for beboerne, og vejen ned til søen er vel egentlig også en brandvej, som ikke må spærres.

Publiceret 05 July 2018 05:52

SENESTE TV