"Der er god effekt af den tætte dialog med erhvervslivet og samarbejdet om håndtering af udfordringer, de lokale virksomheder møder",skriver Preben Sandberg Pettersson (A) i dette debatindlæg. Arkivfoto

DEBAT: Tæt og tillidsfuldt samarbejde om en stærk erhvervslivsudvikling

Preben Sandberg Pettersson, 1. viceborgmester i Furesø Kommune

I Furesø Avis’ artikel ’Virksomhederne vælter frem i Furesø’ kan man læse, at erhvervslivet stortrives i Furesø Kommune. Det skyldes i høj grad det tætte samarbejde mellem kommunen og de lokale virksomheder.

I 2010 havde Furesø Kommune ca. 4.300 CVR numre. I juli 2018 ligger vi på næsten 5.800 CVR numre inden for hele 400 forskellige brancher.

Den positive udvikling giver Furesø Kommune en flot placering blandt de 10 bedste kommuner i Danmark, målt på antallet af virksomheder i forhold til befolkningstallet. Det viser, at der er god effekt af den tætte dialog med erhvervslivet og samarbejdet om håndtering af udfordringer, de lokale virksomheder møder.

Jeg glæder mig over samarbejdet og ser frem til fortsat fremgang for Furesø

Furesø Byråd har siden 2011 arbejdet målrettet på at skabe gode rammer og vilkår for de eksisterende virksomheder, vi har rådgivet nye iværksættere og tiltrukket ca. 1500 nye virksomheder. Men arbejdet stopper ikke her.

Vi arbejder videre i tæt dialog og med opbakning til virksomhederne. Kun på den måde sikrer vi, at de mange ny tilflyttede, samt de garvede og etablerede virksomheder fortsat vil opleve, at det er attraktivt at drive virksomhed i Furesø Kommune.Byrådet har netop godkendt et arbejdsprogram, der sætter nye initiativer i søen for erhvervsudviklingen de kommende år.

Disse initiativer skal gennemføres i samarbejde med erhvervslivet, og Furesøs engagerede Erhvervskontaktudvalg vil blive omdrejningspunktet for samarbejdet om at udvikle erhvervslivet i vores smukke grønne kommune under hensyn til klima og miljø. Vores gode dygtige erhvervsliv har stor betydning for Furesø, og den flotte nationale placering er meget glædelig.

Erhvervsudviklingen skaber en stærk realøkonomi for Furesø, der giver mulighed for at udvikle kommunens velfærd, klima og miljøprofil, og det styrker muligheden for at skabe endnu flere arbejdspladser til vores borgere, så vi kan fastholde den lave ledighed, der aktuelt er på 2,6 pct. Jeg glæder mig over samarbejdet og ser frem til fortsat fremgang for Furesø.

Publiceret 16 July 2018 10:30