"Vi håber, at retten denne gang vil se anderledes på sagen så adgangen til den gamle del af Farum for os alle igen kan ske gennem den smukke Farumgård… præcis som før selvtægtens indtog Farumgård", skriver Peter Starup (tv) og Søren Skov i dette debatindlæg. Privatfoto

DEBAT: "Vi håber, retten vil se anderledes på sagen om Farumgård denne gang"

Peter Starup og Søren Skov, Farumgårds Allé 14 og 9, Farum

Det er med harme, at jeg i dag kan se tilbage på en lang periode, hvor adgangen for mig og mine medborgere gennem Farumgård er blevet os nægtet. I alle de år jeg har boet på Farumgårds Allé har jeg utallige gange nydt turen på stien gennem gården og aldrig observeret adfærd fra andre som var uforeneligt med stedets privatlivsret.

Det var derfor med nogen undren, at jeg læste at stedets havemand var blevet overfaldet af en cyklist, som ikke ville respektere stedet påbud om, ikke at cykle på stien. Med denne påstand/anklage har ejeren af Farumgård siden set stort på hævdvunden ret til gennemgang samt fredningsdeklarationen fra 1947, og lukket stien i begge ender for landets borgere og kommunens beboere i særdeleshed.

Dette burde måske ikke komme som en overraskelse for os borgere, idet mængden af forbudsskilte ved indgang til Farumgård er steget, siden den nuværende ejer flyttede ind. Desuden er det ikke første gang at gårdejeren forsøger at lukke for adgangen. Som det fremgår på side 38-41 (https://www2.blst.dk/nfr/01094.00.pdf) har gårdejeren i 2006 forsøgt at få ændret fredningsbetingelserne (læs: offentlighedens adgang). Denne anmodning blev dengang afvist af Fredningsnævnet, som ved afvisningen anvendte formuleringen (side 40) ”…vil medføre en krænkelse af fredningens formål, som er at skabe adgang for offentligheden gennem de smukke omgivelser.”

Nu skulle man som borger mene, at så ”var den ged barberet”…. Men sådan forholdt det sig desværre ikke, og vi var derfor en lang række borgere, som med glæde modtog information om, at Kommunen indgav en politianmeldelse mod gårdejeren. Sagen er blevet vendt i den danske retsvæsen, og desværre tabt ved første retsinstans. Sagen er blevet anket til en højere retsinstans, og skal for en dommer i december.

Vi håber i den grad, at retten denne gang vil se anderledes på sagen så adgangen til den gamle del af Farum for os alle igen kan ske gennem den smukke Farumgård… præcis som før selvtægtens indtog Farumgård.

Publiceret 02 October 2018 06:00

SENESTE TV