Farumgård ligger smukt helt ned til Farum Sø. Foto: Helene Holm Stolle

Farumgård ligger smukt helt ned til Farum Sø. Foto: Helene Holm Stolle

DEBAT: Åbning af Farumgård?

Naturpark Mølleåens Venner, Troels Brandt, Gedebakken 1, 3520 Farum

Furesø Avis fortalte 23/10 2018 om Farumgård, som åbner for et/to dialogmøder med naboerne. Kernen i den lange sag er, at Farumgård i 1969 fik en erstatning på over 10% af den tids offentlige ejendomsværdi, som alene gjaldt offentlighedens tinglyste adgang ad den specifikke sti, hvor en del af formålet angiveligt var, ”at iagttage på nært hold et værdifuldt bygningskompleks” (stien skulle i 1940 have gået langs søbredden).

Miljøministeriet udtalte i 2007, at de oprindelige ejeres forbehold i den frivillige fredning fra 1943/49 for ”væsentlig ulempe” (som var underkastet ministeriets afgørelse) var bortfaldet med erstatningen i 1969. Måneden efter afslog fredningsnævnet ejerens ændringsforslag, som stridende mod formålet.

Vi må alle tåle enkeltpersoners ulovlige optræden på offentligt tilgængelige veje og stier, uden at vi derfor kan blokere dem, og det må forekomme helt urimeligt for os andre, hvis en ejer på denne måde selv kan fjerne de rettigheder, offentligheden har betalt ejerne dyrt for.

Alligevel lukkede ejer egenhændigt parken med henvisning til forbeholdet. En sådan handling bremser selvsagt al dialog, og kommunen måtte anmelde en sådan overtrædelse til politiet, som da også anlagde sagen. Den blev tabt i byretten, men det fremgår af dommen, at grundlaget flere steder var mangelfuldt, hvilket antageligt var grunden til, at anklagemyndigheden ankede.

Kommunen bør ikke frafalde sin anmeldelse, som nogen ønsker, da man derved kan skade offentlighedens position. Det er vist under alle omstændigheder nødvendigt først at overvinde forståelseskløften omkring erstatningens formål og effekt, før anden dialog giver mening, og man skal huske, at det ikke bare er en aftale mellem ejer og kommune - sagen ligger under fredningssystemet med dets langsigtede horisont og brede hensyn til almenheden.

Publiceret 29 October 2018 16:15