Temafoto.

Temafoto.

DEBAT: "Widex har fået Furesø til at agere som nyttig idiot"

Charlotte Søllner Hernø, Bygaden 24, Kirke Værløse

Furesø Kommune har fem erhvervsområder, som alle jævnfør den nyeste kommuneplan stort set er udbygget. Udvikling skal derfor ske gennem fortætning, så flere virksomheder kan etablere sig indenfor rammerne af de eksisterende områder.

Widex har således fået Furesø Kommune til at agere som nyttig idiot, der er hoppet på limpinden og lader en hovedrig virksomhed definere, hvad der politisk skal ske i kommunen.

Og det er ikke utænkeligt, at flere virksomheder vil finde Furesø Kommune interessant i årene fremover, idet kommunen både er vokset i indbyggertal, har en høj andel af kvalificerede og veluddannede borgere og ligger i bekvem afstand af hovedstaden.

"Der opleves stor interesse for etablering af virksomheder i kommunen. Såfremt væksten fortsætter, forventes rummeligheden i erhvervsområderne at blive udfordret." Sådan står der ordret citeret i Furesø Kommuneplan 2017, der er byrådets samlede plan for udviklingen i Furesø Kommune de næste 12 år.

I erhvervsområdet på Kirke Værløsevej ligger bl.a. det erhvervsbyggeri, der indtil for otte år siden husede Widex, og som virksomheden fortsat ejer, men ikke har fået solgt. Eller ikke har villet sælge. Sidste år fremgik det af Frederiksborg Amts Avis, kort efter den endelige kommuneplan var vedtaget, at Widex gerne så en ændring af den. "En opdatering af kommuneplanen vil kunne åbne for nye muligheder i området," udtalte en repræsentant fra Widex og forstsatte: "Vi er i konstant dialog med Furesø Kommune."

Anders Westermann fra Widex udtalte i samme artikel på vegne af ejerkredsen: "Vi er åbne for alt også for at rive bygningerne ned og starte forfra, men vi vil gerne have et projekt for noget, der er gangbart, før vi sætter bulldozerne på."

Man må sige, at Widex har været virkeligt kreative og flittigt har haft sin gang på rådhuset siden da. Nu har Widex fået solgt den idé til kommunen, at en stor del af erhvervsområdet indbefattet Widex-grunden, kan bruges til bl.a. et udviklingshub for velfærdsteknologier, den samlede hjemmepleje, en uddannelsesinstitution som fx SOSU eller sygeplejeuddannelsen og et meget, meget stort antal boliger. Vel at mærke boliger i et erhvervsområde, hvor der ikke må etableres andet end erhverv og som kommunen forudser, der vil være et stigende behov for.

Widex har således fået Furesø Kommune til at agere som nyttig idiot, der er hoppet på limpinden og lader en hovedrig virksomhed definere, hvad der politisk skal ske i kommunen.

Kommunen kommer ovenikøbet til at bruge adskillige millioner på Widex' visionsplan, mens regningen sendes til Furesøs borgere og erhvervsliv. Pengene kan ligesom kun bruges en gang. Den store gevinst beholder ophavsmanden til projektforslaget og bygherre, in casu Widex, som er en af Danmarks rigeste familieejede virksomheder.

Undskyld mig, ligger Furesø Kommune på Sicilien?

Publiceret 11 November 2018 07:00