Arkivfoto: Jens Berg thomsen

Arkivfoto: Jens Berg thomsen

DEBAT: For fem år siden var Røde Sol intet mindre end verdens bedste børnehave

Af
Charlotte Andreassen Vilsholm

Korsbjergvænge 58

Farum

For fem år siden var Røde Sol intet mindre end verdens bedste børnehave. Sygefraværet blandt såvel børn som personale var minimalt - og vi familier mærkede aldrig noget til det, hvis en af de faste pædagoger en enkelt dag skulle være fraværende. Personalet inklusiv den daglige leder var fantastiske til at samarbejde - både som team og i forhold til os forældre. Med kreativitet og masser af engagement og energi skabte de en aktiv hverdag for vores børn, med masser af tryghed, nærvær, frisk luft, super positiv socialisering, bevægelse og udflugter.

Børnene fra Røde Sol var velkomne overalt. Men hvad sker der så? Jo, områdeledelsen træffer - uden om bestyrelsen - den geniale beslutning at den daglige leder nærmest fra den ene dag til den anden skal ophøre som “spillende træner” i Røde Sol og i stedet deles mellem Røde Sol og Kildehuset. Samtidig skaber forvaltning og områdeledelse yderligere usikkerhed omkring børnehavens fremtid ved at fremsætte forskellige mere eller mindre kreative forslag om flytning, opnormering og sammenlægning. Hverken forældre eller personale ønsker nogen af disse scenarier - og igennem flere år foregår der en uskøn proces, hvor politikere og forvaltning holder dialogforum og dialogmøder. Men ingen vil fatte, at børnehaven netop fungerede så godt, fordi størrelse, beliggenhed, personale og ledelse gik op i en højere enhed på dette unikke sted. Næh, der SKULLE partout ske en opnormering!! Blandt andet fordi - og her har vi så også et spændende politisk ansvar at placere - budgetterne er blevet strammet og strammet i hver eneste periode, og der derfor aldrig var penge at investere i de gode institutioner. I årevis har bygninger været forsømt af ejerne og vedligehold og småforbedringer kun været muligt pga forældreengagementet. Når områdeleder Lene Nielsen i artiklen udtaler at “Røde Sol er meget sårbar, for der skal ikke meget til at få et højt fraværstal, når der er så få ansatte” (Furesø Avis 4. december 2018, red.) er det leg med matematikken og samtidig en direkte fornærmelse mod det personale, som med et kæmpe engagement byggede et fantastisk udviklende børnemiljø op i Røde Sol!!

Det, personalet har været udsat for gennem de sidste tre-fire år - og som områdelederen har en ikke så lille andel i - er jo ikke småting!

De har været udsat for et langvarigt og voldsomt pres over flere år med stor usikkerhed omkring deres fremtidige arbejdsvilkår. Hvor de burde have modtaget stor anerkendelse og opbakning til det fortsatte arbejde, har de fået manglende ledelse, usikkerhed om rammerne (som betyder meget!) og dårligere arbejdsvilkår. Det er skadeligt og stressfremkaldende og har ikke noget som helst at gøre med, om man er en lille eller stor personalegruppe.

Da der kom vandskade, flyttede man hele institutionen ind i uegnede midlertidige lokaler - som man samtidig havde stillet personale og forældre i udsigt som en mulig fremtidig permanent adresse. Hvilket de ikke ønskede.

Og jeg kunne blive ved.

Furesø Avis, I skulle måske tage og læse rækken af artikler og debatindlæg om Røde Sol og Kildehuset, som I selv har bragt gennem de sidste fem-seks år - så kan I samtidig afdække opskriften på, hvordan Furesø Kommune ødelægger en ellers meget fin og velfungerende kommunal børnehave.

Jeg er på mit barns vegne dybt taknemmelig overfor det fantastiske personale vi som familie har samarbejdet med igennem vores datters tre børnehaveår. I - og det unikke børnemiljø I skabte i de gode rammer på Lindegårdsvej - har gjort en kæmpe forskel for vores barn, som har fået en stærk ballast med over i skolen. En ballast som dagligt kommer hende til gavn. I fortjener SÅ meget bedre end det, I er blevet budt gennem de seneste år.

Publiceret 18 December 2018 13:00

SENESTE TV