Modelfoto: Jens Berg Thomsen

Modelfoto: Jens Berg Thomsen

DEBAT: Placering af Farum Lilleskole

Af
Wagner Jensen

Rørmose Parkvej 5

Farum

debat Furesø Avis (FA) bragte den 25/12-2018 en artikel om Farum Lilleskole og arbejdet med skolens oprettelse. Det fremgår af artiklen, at initiativgruppen bag skolen har fremlagt forslag om seks konkrete områder til placering af skolen. De seks områder ”ligger jævnt fordelt i Kaserneområdet, Rørmosekvarteret og Trevangsområdet”.

De nævnte tre boligområder er i forvejen tæt – i nogen tilfælde ekstremt tæt – bebygget, og synes derfor ikke velegnet til placering af en skole, hverken i selve områderne eller i umiddelbar tilknytning til dem.

Som det anføres i artiklen, skal der tages højde for sikre skoleveje og gode forbindelser til resten af byen, da eleverne forudses at komme fra et ”større opland”. Hvis man tror på ideen om en privat skole i nordvest - og den idé er der al mulig grund til at støtte – bør det vel også forudses, at skolen på sigt får behov for udvidelse. Behovet for sikre skoleveje, gode forbindelser til resten af byen og udvidelse af skolen, kan opfyldes ved en placering nord for Slangerupvej tæt ved rundkørslen i krydset Slangerupvej/Gammelgårdsvej.

Sikre stiforbindelser findes allerede i området. Tilslutning af det fjerde ben (Nordvangsgyden) til rundkørslen vil give vejadgang fra alle fire verdenshjørner, og fremtidig udvidelse af Farum Lilleskole vil være mulig. Initiativgruppens ønske om placering tæt på naturen er ligeledes tilgodeset.

Det fremgår ikke af artiklen i FA, hvor initiativgruppens foreslåede seks områder er beliggende, og det er derfor muligt, at mit forslag også er foreslået af initiativgruppen. Hvis det er tilfældet, understreger det blot, at placeringen ved rundkørslen har potentiale.

Publiceret 10 January 2019 00:00