Allerød Grusgrav. Privatfoto

Allerød Grusgrav. Privatfoto

DEBAT: Ret til at rejse fredninger bør bevares

Af
Carsten Juel

formand for Danmarks Naturfredningsforening i Furesø

debat Dansk Folkeparti har foreslået, at Danmarks Naturfredningsforening, DN, ikke selvstændigt kan foreslå en fredning. Efter forslaget kan en fredning kun rejses i samarbejde med stat og kommune. DN rejser fredningssager ud fra hensynet til naturen. Kommunerne kan have modsatte interesser, f.eks. at bygge som led i udvidelse af byerne. Det er da også sjældent, at en kommune rejser en fredning på eget initiativ. Derfor er det vigtigt, at DN fortsat kan være naturens stemme og har mulighed for at starte en fredning. Det bør pointeres, at forslaget kun gælder retten til at rejse fredninger. DN har ikke magt til at gennemføre fredninger. Afgørelsen ligger altid hos Fredningsnævnet. Det er derfor en misforståelse, at DN kan diktere en fredning.

Der er mange fredninger i Furesø Kommune. De tre nyeste fredninger blev gennemført udelukkende på DNs initiativ. Det drejer sig om fredningen af Allerød Lergrav (2016), landbrugsområdet øst og nord for Farum, kaldet Stavnsholtkilen (2016) og Storebjerg ved Farum (2009). I alle tre tilfælde ville kommunen ikke være medforslagsstiller. Det skal retfærdigvis nævnes, at flere af de meget gamle fredninger langs Mølleåen er foretaget på initiativ af stat eller amt. Den igangværende fredning af Laanshøj, Præstesø og dele af Søndersø er dog rejst af Furesø Kommune og DN.

Det ser ikke ud til, at regeringen støtter DFs forslag i denne omgang, men DN opfordrer alligevel alle til at skrive under på en protest mod forslaget. Det kan ske på https://www.fredningerifare.dk/

Publiceret 14 January 2019 00:00