Arkivfoto: John Jessen Hansen

Arkivfoto: John Jessen Hansen

Åbent brev til borgmester Ole Bondo Christensen

Sven Christophersen, Rolighedsvej 32, Hareskovby

Miljø og natur er noget, danskerne går mere og mere op i. Og i Furesø kommune er der megen natur at tage vare på. Vi har skoven, som vi undrer os over, at man ikke får ryddet op i, da der ligger et utal af væltede træstammer og nedfaldne grene, som bestemt ikke pynter.

Og så har vi en del søer. Søer, som vi skal værne om og passe på, at de ikke gror til og forsvinder. Vi bor selv ned til en sø på ca. 2600 kvadratmeter, og nogle naboer og genboer har fundet på at udsætte åkander. På længere sigt vil disse åkander brede sig så meget, at søen vil blive lukket til, ilten forsvinder, planter, plankton og fiskeliv vil dø. Derfor bad vi om et møde med borgmester Ole Bondo (S), hvor vi fortalte om problemet.

Det var i efteråret 2015. Med til mødet kom også en biolog, der påstod, at der altid havde været åkander i vores sø. Vi spurgte vedkommende, hvor længe hun havde været ansat i kommunen, og stærkt presset fortalte hun, at hun havde været ansat i syv år.

"Nu har vi 2019, og vi har intet hørt fra Ole Bondo. Til gengæld har vi spurgt Miljøstyrelsens Informationscenter om udsættelse af åkander, og vi fik disse svar."

På det tidspunkt havde vi boet her i 40, år, og der havde ikke altid været åkander i søen. Der havde på et tidspunkt været sat nogle ud, men de blev fjernet igen, af daværende Værløse Kommune. Vi bad derfor Ole Bondo om at undersøge lovligheden af at udsætte åkander i søer, og han lovede at se på det.

Nu har vi 2019, og vi har intet hørt fra Ole Bondo. Til gengæld har vi spurgt Miljøstyrelsens Informationscenter om udsættelse af åkander, og vi fik disse svar: Den lovgivning jeg refererer til er Naturbeskyttelsesloven, hvori at reglerne variere alt efter om jeres sø/vandløb er omfattet af § 3.

”§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 kvadratmeter, eller af vandløb eller dele af vandløb...”

I Naturbeskyttelsesloven § 31, stk. 4 står der følgende:

”Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren fastsætter med henblik på at værne naturen regler om, at bestemte planter, som ikke findes naturligt vildtvoksende i Danmark, kun må udplantes eller sås med særlig tilladelse.”Så nu spørger jeg Ole Bondo: har man givet tilladelse til udsætning af åkander? Hvis ikke, forventes det, at man her i Furesø vil overholde gældende lov! Jeg forventer et hurtigt svar, og at forholdene bliver lovliggjort.

Publiceret 31 January 2019 09:58

SENESTE TV