Modelfoto

Modelfoto

DEBAT: Svar på åbent brev fra Sven Christophersen

Ole Bondo Christensen (S), borgmester i Furesø

Tak for brev fra Sven Christophersen og opbakningen til at passe på vores dejlige natur. Byrådet har i "Grøn Plan 2013-2024" sat som mål, at den biologiske mangfoldighed skal forbedres. I skovene gør vi det bedst ved at lade naturen råde selv, for eksempel ved at lade faldne træer og grene ligge til naturligt henfald, sådan at fugle, insekter, svampe og bakterier kan finde føde og skjulesteder.

Det er med til at sikre en mangfoldig natur med en høj artsrigdom.Det er også vigtigt for byrådet, at vi passer på vores søer. Vi følger således tilstanden i vores søer og vandhuller nøje og har en plan for genopretning de steder, hvor det er nødvendigt. Kommunens ntur- og miljøafdeling har i 2015 vurderet, om åkanderne i den sø, som Sven Christophersen nævner, kunne være et problem.

Vurderingen dengang var, at åkanderne ikke udgør en fare for søens tilstand, og at åkander i øvrigt forekommer naturligt i mange af søerne i Hareskovby. Det er heller ikke muligt at konstatere, om nogle af åkanderne i den pågældende sø er udplantet, eller om de har indfundet sig naturligt. Sø-gruppen i Hareskovby har i 2017 - med støtte fra Furesø Kommunes Miljøinitiativpulje - udgivet en pjece med råd og vejledning til vedligeholdelse af søerne i Hareskovby. Pjecen nævner, at det ikke er tilladt at ændre søernes tilstand, herunder at det ikke er tilladt at udplante eksempelvis åkander. Det bakker byrådet naturligvis op om. Skulle man som borger opleve, at der på konkrete områder er brug for at gøre noget særligt for at bevare og beskytte vores natur, er man altid velkommen til at kontakte kommunens forvaltning.

Publiceret 08 February 2019 00:00

SENESTE TV