Arkivfoto: jbt

Arkivfoto: jbt

DEBAT: Åkander i Hareskovbys søer

Lars Kamp Nielsen, Åkandevej 19, Værløse

Furesø Avis den 12. februar indeholder et læserbrev fra Sven Christophersen og et svar fra Ole Bondo Christensen (borgmester, red.) om åkander i Hareskovbys søer med udgangspunkt i Naturfredningslovens §3, hvor det bestemmes,at der ikke må foretages ændringer uden tilladelse i søer mere end 100 kvadratmeter.

Mængder af alger og planter i søer bestemmes af mængden af lys og næringssalte og i lavvandede søer som i Hareskovby er der masser af næringssalte fra haver og Tibberup A-systemet. I år med langvarigt isdække, der ofte er snedækket trænger meget lidt lys ned til bundplanterne.

Ved sen issmeltning får planktonalgerne i overfladen derfor overtaget i kampen om lyset. I år uden isdække har bundfæstede planter gode muligheder for overtaget.Er åkandemængde for stor kan kommunen give tilladelse tilladelse til en skånsom MANUEL fjernelse. Dette kan ske med en Sigurd Olsen-krog, en Luther-rive eller mere simpelt et rivehoved bundet til et reb. Mere drastisk er en forkortelse af vandets opholdstid der nedsætter både plantaplantonets og planternes vækst.

Andre metoder som biomanipulation ved fjernelse af skalle-og karpefisk, udsætning af græskarper eller rovfisk vil også blive foreslået, men disse metoder er dyre, besvrærlige og har kun korttidige effekter.

Jeg tror, at disse synspunkter kan bekræftes af borgmesteren, hvis bror er ferskvandsbiolog.

Og min sympati for åkander bekræftes af ovenstående adresse.

PS: Ansat mere end 40 år ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universite og medlem af søgruppen i Hareskovby

Publiceret 06 March 2019 10:20